Ważna data BHP!

15 stycznia- ważna data w BHP

Uwaga, uwaga! BHP’owcy nadajemy dzisiaj specjalnie dla Was.

Do 15 stycznia macie czas aby przekazać coroczną informację o substancjach chemicznych, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

 O co chodzi?

Zacznijmy od samego początku. Jeśli pracownicy w obsługiwanym przez Ciebie zakładzie pracy mają na co dzień kontakt (oczywiście podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych) z substancjami chemicznymi…, masz obowiązek przekazać o tym informację. Komu?

 • Państwowemu, wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu
 • Okręgowemu inspektorowi pracy

Od kiedy należy zgłaszać takie przypadki?

Prawo nakazuje pracodawcy przekazanie wyżej wymienionych informacji:

 • Niezwłocznie po rozpoczęciu działalności
 • oraz corocznie w terminie do 15 stycznia

Informacje składają się na prace, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi. Ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Długie zdanie, prawda?

O jakie dane chodzi?

Zacznijmy od podstaw. Czyli jakie dane są wymagane przez pracodawcę do ujęcia w corocznej informacji?

 • wykaz procesów technologicznych i prac, w których substancje chemiczne (…) są stosowane, produkowane lub występują jako zanieczyszczenia, produkt uboczny.
 •  wykaz tych substancji chemicznych i ich mieszanin oraz czynników wraz z podaniem ilościowej wielkości produkcji lub stosowania;
 • uzasadnienie konieczności stosowania substancji chemicznych (…) o których mowa w pkt 1;
 • wykaz i opis stanowisk pracy, na których występuje narażenie na działanie substancji chemicznych (…);
 • liczbę pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych (…) w tym liczbę kobiet, zwanych dalej „pracownikami”;
 • określenie rodzaju substancji chemicznych (…) powodujących narażenie, drogę i wielkość narażenia oraz czas jego trwania;
 • rodzaje podjętych środków i działań ograniczających poziom narażenia na działanie substancji chemicznych (…).

Uwaga!

Bez względu na ilość stosowanego czynnika, wielkość stężenia, czas narażenia i inne- każdy pracodawca, którego pracownicy mają kontakt z w/w czynnikami, ma obowiązek prowadzenia rejestru prac!

Podstawa prawna

Wszystko to wynika z przepisu   § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (tekst jedn.; Dz. U.Z 2021 r. poz. 2235).

Podsumowanie

Każdy BHP’owiec ma pełne ręce roboty- i to cały czas. Więc nie dziwią nas telefony, czy dałoby się zrobić…. ? Oczywiście, że dałoby się!

Jeśli początek roku to dla Ciebie gehenna- spokojnie wiemy o czym myślisz! Nie przejmuj się dotrzymywaniem terminów. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki, na cuda będziesz musiał chwilę poczekać 🙂

Dlatego:

 1. Najpierw zapoznaj się z naszymi usługami -tutaj-
 2. A później skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy– będziemy mogli wykonać personalizowaną ofertę, skrojoną pod Twoją firmę! 🙂

Źródło.