Przedłużenie okresu ważności UDT

Słowem wstępu- przedłużenie ważności uprawnień UDT. W 2019 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, ze względu na które:

wszystkie uprawnienia na urządzenia transportu bliskiego wydane jako bezterminowe, bez względu na datę ich wydania, stają się uprawnieniami terminowymi na okres 5 lat. Licząc od dnia wejścia w życia ustawy – 1 czerwca 2019 r.

W tym wpisie pomożemy przejść przez prawną drogę do przedłużenia lub odnowienia uprawnień UDT. Czytaj dalej!

Kiedy i jakie uprawnienia kończą ważność?

Data utraty ważności uprawnień to 1 stycznia 2024 roku. Ważność tracą wszystkie uprawnienia wydawane przez UDT, TDT oraz WDT.

Jak przedłużyć ważność uprawnień UDT?

Posiadane uprawnienia na suwnice, żurawie, wózki czy podesty, należy przedłużyć w UDT w ramach trybu przewidzianego w ustawie. Co to znaczy?
Aby przedłużyć okres ważności uprawnień trzeba złożyć odpowiedni wniosek, w formie pisemnej lub elektronicznej, nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu okresu ważności uprawnień (art. 23 ust. 2c pkt 1 ustawy).

Uwaga! Oznacza to, że ostateczny termin złożenia wniosku to wrzesień 2023 r. W zależności od posiadanych uprawnień i rodzaju urządzenia,  zostaną one przedłużone na okres kolejnych 5 lub 10 lat. 

Co ważne, na każde z uprawnień należy złożyć odrębny wniosek.

Pomoc w przedłużeniu ważności uprawnień UDT

Dobrze znasz sytuację z Urzedu- jakikolwiek by on nie był. Mnóstwo formalności i czas jaki musisz poświęcić na załatwienie jednej sprawy. Jako instytucja szkoląca możemy zaoferować pomoc w postaci przygotowania wniosków oraz skompletowania dokumentów mających na celu przedłużenie ważności uprawnień. W przypadku pracowników którzy pracują na imiennych zezwoleniach możemy zorganizować kurs przygotowujący do egzaminu UDT oraz zająć się organizacją egzaminu w tym również przygotowania oraz złożenia wniosków!

Nie musisz od razu podpisywać z nami umowy! Działamy też na zlecenia jednorazowe!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania- nie gryziemy 😉 Skontaktuj się z nami -> klik.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby przedłużyć uprawnienia UDT?

Przedłużając okres ważności uprawnień należy złożyć wniosek oraz spełnić dwa kryteria:

 • wykonywać czynności wynikające z zaświadczenia przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat (ciągłość wykonywania zawodu)
 • pod rygorem odpowiedzialności karnej złożyć oświadczenie o wykonywaniu tych czynności w składanym wniosku.

W ustawie nie jest podane w jaki sposób należy spełnić warunek wykonywania czynności wynikających z zaświadczenia przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat. Nie ma znaczenia czy wykonywanie zawodu odbywało się w sposób ciągły czy tez łączony. Nie będzie to też dodatkowo weryfikowane, a posiadający uprawnienia składa w tym zakresie wyłącznie oświadczenie. Warunkuje to zapis ustawy o Dozorze Technicznym art. 23 ust. 2d.

Czy przedłużenie uprawnień UDT jest płatne?

Wszystkie czynności związane z przedłużeniem okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT, TDT i WDT są bezpłatne! Warunkuje to zapis ustawy o Dozorze Technicznym art. 23 ust. 2a:

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego osób, o których mowa w art. 22 wymogi wobec osób odpowiedzialnych za wytwarzanie, naprawę, modernizację i kontrolę urządzeń technicznych ust. 3, jest bezpłatne i następuje na wniosek.

Wybrane kategorie urządzeń oraz okres ważności nowych uprawnień UDT

 • Żurawie stacjonarne, przewoźne i przenośne – składające się z wysięgnika wykonującego ruch obrotowy, po którym przemieszcza się wciągnik będący podzespołem podnoszącym ładunek – 10 lat
 • Żurawie samojezdne, szynowe, wieżowe i szybko montujące, kolejowe i na pojazdach kolejowych, pokładowe i pływające – 5 lat
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia – sterowane z kabiny i poziomu roboczego – 10 lat
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia – 5 lat
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – 5 lat
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – 10 lat
 • Podesty ruchome stacjonarne, wiszące, maszynowe i na pojazdach kolejowych – 10 lat
 • Podesty ruchome przejezdne – 5 lat

Jak będą wyglądały “nowe uprawnienia”?

Porównaj swoje uprawnienia! Sprawdź czym różnią się oba zaświadczenia kwalifikacyjne.

Wzór uprawnień wydanych jako „bezterminowe” tracące ważność z dniem 01.01.2024:

“Stare” uprawnienia UDT.

Wzór nowego zaświadczenia posiadającego termin ważności uprawnień:

“Nowe” uprawnienia UDT.

Uwaga! Wszystkie uprawienia nie posiadające daty ważności należy przedłużyć! W przeciwnym razie osoba posiadają uprawnienia będzie musiała przystąpić do ponownego egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Ważność imiennych zezwoleń wydanych przez pracodawców do obsługi wózków jezdniowych

Zezwolenie imienne, często nazywane certyfikatem lub świadectwem o ukończeniu kursu nie stanowi uprawnień do obsługi wózków. W oparciu o powyższy dokument pracodawca mógł wystawić pracownikowi imienne zezwolenie (potocznie nazywane zaświadczeniem wewnątrzzakładowym), które uprawniało do obsługi wózków wyłącznie na terenie danego zakładu (zgodnie z ich zakresem). Pracodawcy posiadali tego rodzaju możliwość tylko do 09.08.2018 r.  Jeżeli pracownicy posiadają tego rodzaju zezwolenie wydane przez zakład przed tą datą- mogą normalnie dzięki nim pracować przy obsłudze wózków jezdniowych na terenie zakładu pracodawcy, który je wydał. Trzeba jednak pamiętać , że imienne zezwolenia wydane przez pracodawcę tracą ważność w podanych niżej terminach oraz w przypadku zmiany pracodawcy.

Wystawione imienne zezwolenia są ważne zgodnie z poniższym:

 • do dnia 31 grudnia 2004 r. tracą ważność z dniem 31 grudnia 2023 r.;
 • do dnia 31 grudnia 2014 r. tracą ważność z dniem 31 grudnia 2026 r.;
 • w okresie po 1 stycznia 2015 r. tracą ważność z dniem 31 grudnia 2027 r.

Osoby, które będą obsługiwały wózki jezdniowe podnośnikowe po ww. datach będą musiały posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi wózków wydane przez jednostki dozoru technicznego (np. UDT).

Do końca 2023 roku operatorzy wózków widłowych, którzy uzyskali uprawnienia przed 2004 r., będą musieli zdać egzamin w Urzędzie Dozoru Technicznego. W przeciwnym razie stracą możliwość wykonywania tego typu zawodu.

Nasze zalecenia- przedłużenie okresu ważności uprawnień UDT.

Nie moglibyśmy pozostawić Was bez naszych rad i zaleceń. Poniżej przygotowaliśmy dwie najważniejsze rzeczy, które według nas warto zrobić do końca bieżącego roku. Dzięki nim nie zapomnicie zadbać o tę sprawę w przyszłości 😉

 1. Sprawdź w aktach osobowych pracowników jakiego rodzaju uprawnienia posiadają.
 2. Stwórz listę pracowników którzy pracują z wózkiem widłowym na podstawie imiennego zezwolenia. Jeśli w przyszłości będą pracować z wózkiem widłowym należy pracowników przygotować i zgłosić do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Mamy nadzieję, że wpis ten okazał się pomocny i rozwiał wszelkie wątpliwości związane z “nowymi” uprawnieniami UDT.
Jeśli potrzebujesz pomocy związanej z odnowieniem uprawnień UDT- skontaktuj się z nami! Z wielką chęcią podzielimy się z Tobą naszym wieloletnim doświadczeniem!

10 komentarzy.

  1. Kwalifikacje UDT wydane przed 01.06.2019r. należy przedłużać. Jeśli jednak ma Pan kwalifikacje z 2021 roku- powinna widnieć na nich data ważności uprawnień 🙂

 1. Witam. Jeśli zrobiłem uprawnienia na obsługę wózka widłowego (2008 rok) a nigdy nie korzystałem z nich w pracy to czy moje uprawnienia będą przedłużone?

  1. Panie Arturze, to czy kiedykolwiek Pan z nich korzystał czy nie – nie ma znaczenia. Również żadne uprawnienia nie przedłużają się same- należało je samodzielnie przedłużyć składając wniosek do UDT. Z opisanej przez Pana sytuacji wnioskuje, że nie przedłużył Pan swoich uprawnień- tracą one ważność z dniem 31.12.2023r. Teraz należy zdać egzaminy UDT na nowo.

 2. Witam mam pytanko jeśli zrobiłem uprawnienia na podesty ruchome jezdne zrobione w 2022 w Łodzi a ważne do 2027 to też muszę wymieniać?

 3. Dzień dobry
  Skoro według ustawy uprawnienia bezterminowe ,wydane przed 2019rokiem ,są termin owe na 5lat od nią wejścia ustawy 1czerwiec 2019r, to jakim prawem podaje się termin ważności uprawnień bezterminowych do 31 grudnia 2023r. . Skoro 5lat mija 31maja 2024r, a wniosek o przedłużenie uprawnień należy złożyć na 3 miesiące przed końcem ważności ,to skąd się wzięły daty 30 września 2023r jako termin złożenia wniosku o przedłużenie uprawnień .Może mi to ktoś wytłumaczyć ,bo według mnie to ktoś nie potrafi w UDT liczyć .Pozdrawiam

  1. Panie Robercie;

   Niestety nie potrafimy odpowiedzieć Panu na to pytanie- takie są wytyczne UDT. Sami chcielibyśmy aby uprawnienia bezterminowe takimi pozostały- jednak nic z tym nie możemy zrobić. 🙁

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *