Ulga “Bez PIT dla Młodych” pigułka wiedzy

 

Temat dla jednych bardzo przyjemny, dla tych po 26 roku życia trochę mniej- chodzi o ulgę “Bez PIT dla Młodych”. W związku z tym, przygotowaliśmy pigułkę wiedzy w tym temacie.

Najważniejsze!

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.).

Ulga „Bez PIT dla młodych” obejmuje przychód do 85.528 zł rocznie, niezależnie od liczby umów na podstawie, których wypłacane są pieniądze. Przychody powyżej w/w progu opodatkowane są stawką w wysokości 32%.

Ulga nie zwalnia z płacenia składek ZUS i NFZ, chyba że osoba nie ukończyła 26 roku życia i posiada status ucznia lub studenta!

 Jak to działa?

Przychodów objętych ulgą nie wlicza się do podstawy obliczenia zaliczek na podatek w trakcie roku i do podstawy obliczenia podatku w rocznym zeznaniu podatkowym.
Zasadę tę stosuje się zarówno do płatników (np. zakładów pracy, zleceniodawców), jak i podatników, którzy samodzielnie obliczają podatek (zaliczki na podatek).

W 2021 r. nie trzeba zatrudniającemu składać oświadczenia o korzystaniu z ulgi dla młodych. Zwolnienie podatkowe stosowane jest automatycznie, od pierwszej wypłaty wynagrodzenia w 2021 r., chyba że pracownik przedstawiłby oświadczenie przeciwne, tzn., że nie chce korzystać z ulgi. Tylko w takim przypadku pracodawca pobierać będzie zaliczki na podatek.

Nie każdy przychód jest objęty ulgą!

Z ulgi korzystają wyłącznie należności z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, do których stosuje się ogólne zasady opodatkowania według skali podatkowej.

Należności, które nie są przychodami z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego (np. zasiłek chorobowy) albo są przychodami z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, ale:
– są zwolnione od podatku na podstawie odrębnego tytułu;
– podlegają opodatkowaniu ryczałtem;
– został od nich zaniechany pobór podatku na podstawie rozporządzenia

Co jeśli mam urodziny w połowie miesiąca?

Przychody uzyskane po dniu 26. urodzin nie są uwzględniane w uldze, choćby dotyczyły należności, które przysługują na podstawie umów zawartych przed tym dniem lub z tytułu pracy wykonanej przed tym dniem.

 Przykład:

Podatnik urodził się 20 sierpnia. Czy prawo do ulgi posiada do 19 czy do 20 sierpnia roku, w którym obchodzi 26. urodziny? Prawo do ulgi, na zasadach określonych w ustawie PIT, podatnik posiada włącznie z dniem 26. urodzin., czyli 20 sierpnia.

Ulga a wspólne rozliczenie PIT małżonków?

Ministerstwo w wydanym przez siebie objaśnieniu tłumaczy “W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim – niezależnie od sposobu rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem) – limit w wysokości 85 528 zł przysługuje odrębnie podatnikowi oraz małżonkowi. Niewykorzystana przez jednego z małżonków część limitu z danego roku nie podlega rozliczeniu w ramach limitu przysługującemu drugiemu małżonkowi, ani nie zwiększa limitu przysługującego (podatnikowi albo małżonkowi) w kolejnych latach (ulga „nie przechodzi” na następny rok podatkowy).”

 

Interesuje Cię podniesienie kwalifikacji z zakresu Kadr i Płac?
Zapraszamy do odwiedzenia zakładki OFERTA, gdzie posiadamy szeroki zakres kursów (również online!)