Szkolenie wstępne- instruktaż stanowiskowy

Dzisiaj dokańczamy temat szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP.

Czym jest instruktaż stanowiskowy? Kto może przeprowadzać taki instruktaż i z czego się składa?

Tego dowiecie się w dzisiejszym poście!

Jest to druga część tematu “Szkolenie wstępne“, poprzednią możecie znaleźć klikając -tutaj-.

Nie opóźniajmy, tylko zaczynajmy!

Zaczynamy od standardowego pytania- dlaczego.

Czym jest i w jaki celu przeprowadza się instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest w celu zapoznania się uczestników z:

 •  czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy,
 •  ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki,
 •  metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.
Ile trwa instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy trwa minimum 8 godzin (oczywiście lekcyjnych, czyli wychodzi nam 6 pełnych godzin zegarowych).

Jednak instruktaż stanowiskowy dla pracowników zatrudnianych na stanowiskach administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych, instruktaż ten trwa minimum 2 godziny lekcyjne, czyli 1,5 godziny.

Kto musi przejść instruktaż stanowiskowy?

I tutaj powtarzamy regułkę z wczorajszego wpisu.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 •  pracownik zatrudniany na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie nadziałanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
 •  pracownik przenoszony na stanowisko, o którym mowa w poprzednim punkcie;
 •  uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,
 •  student odbywający praktykę studencką.
Kto może prowadzić instruktaż?

Każda osoba wyznaczona przez pracodawcę lub sam pracodawca, pod warunkiem, że osoby te posiadają:

 •  odpowiednie kwalifikacje;
 • doświadczenie zawodowe;
 •  są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
A co jeśli ani pracodawca, ani żaden z pracowników nie posiada takich kwalifikacji?

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia osoby/firmy, która takie instruktaż przeprowadzi. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, nie zajmuj sobie głowy problemem i od razu wysyłaj do nas zapytanie. W parę chwil będzie po problemie!

E-mail: biuro@centrumszkolen.net.pl

No dobrze, ale z  czego składa się ten instruktaż?

Instruktaż stanowiskowy składa się z pięciu części, które są widoczne poniżej:

 1.  Rozmowa wstępna instruktora z instruowanym pracownikiem.
 2. Pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika.
 3. Próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy.
 4.  Samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora.
 5.  Sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.
Co z dokumentami?

Czym potwierdza się odbycie i przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego? Już dopowiadamy!

Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego potwierdza się na karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zauważmy też, że instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami BHP i  stanowi podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku.