Nieprzestrzeganie przepisów BHP

Dzisiaj zarzucamy temat kar za nieprzestrzeganie przepisów BHP. Kara pieniężna, upomnienia i nagany.

Temat nieprzyjemny, ale potrzebny. Musimy wiedzieć co nam grozi i za co- oczywiście dlatego, żeby nie popełnić żadnych błędów!

Sprawdź co o tym napisaliśmy na Instagramie!

Dobrze, zacznijmy od tego jakie rodzaje kar przewidziane są w Kodeksie Pracy, za nieprzestrzeganie przepisów BHP.

Rodzaje kar:

  • upomnienia
  •  nagany
  •  pieniężna

Pierwsze dwie możemy otrzymać za nieprzestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych a także (według KP) przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz nieusprawiedliwiania nieobecności.

Natomiast Kodeks Pracy przewiduje także ukaranie karą pieniężną, w takim samym przypadku- nieprzestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarniczych.

 

Jak wystawiane są kary? ????

Jeśli już musimy zostać ukarani, to czy pierwszą karą zawsze będzie upomnienie, później nagana a dopiero na końcu kara pieniężna?

Niestety nie. W zależności od naszego przewinienia, to pracodawca decyduje o surowości kary oraz o jej zastosowaniu. Lecz w praktyce zazwyczaj stosuje się hierarchiczność kar, czyli właśnie najpierw dostaniemy karę lżejszą- upomnienie, a dopiero później nagany.

Dołącz do załogi Mefisto i zostań Agnetem!

Czy muszę otrzymać karę pisemnie? ????

Tak. Niezależnie od rodzaju kary, jaką wystosuje pracodawca, jest on zobligowany udokumentować zastosowanie jej w postaci odpisu zawiadomienia o ukaraniu. Taki odpis umieszczany  jest w aktach osobowych pracownika.

Czy informacja o zastosowaniu kary będzie ze mną na zawsze? ????

Nie! Po roku pracy, jeśli nie będziemy sprawiali kłopotów, inaczej mówiąc, jeśli będziemy przykładnymi pracownikami- kara ta zostaje wyjęta z akt osobowych i zniszczona. Jakby nic nigdy się nie wydarzyło!

Co więcej, pracodawca może z własnej woli i inicjatywy usunąć informację o karze przed upłynięciem roku.

Ile może wynieść kara pieniężna?

Kara pieniężna, czyli najgorsza kara ze wszystkich- najbardziej dotkliwa dla naszych portfelów, ile może wynieść nasze niestosowanie się do przepisów BHP?  To zależy od naszych zarobków!

Za jedno “wykroczenie” a także za każdy jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Nie możemy zostać ukarani wyżej niż nasze jednodniowe wynagrodzenie. Mowa tu oczywiście o wynagrodzeniu do wypłaty, czyli po potrąceniach.

Kwota wolna od potrąceń to 90% minimalnego wynagrodzenia.

Kto może nałożyć karę?

Kary, bez względu na ich formę oraz wysokość nakłada pracodawca.
Natomiast pracownik służby BHP jest uprawniony do występowania do pracodawcy z wnioskiem o zastosowanie kary za łamanie przepisów BHP. Służba BHP nie nakłada kar osobiście!

Dostałem karę i nie otrzymałem jak co miesiąc premii! To przesada!

 

Kara pieniężna zostaje nałożona za naruszenie przepisów i wymaga zachowania odpowiedniej procedury. Natomiast premia jest nagrodą, takim dodatkowym bonusem- nieobowiązkowym! Każdy zakład posiada określone w zakładowym regulaminie wynagrodzeń zasady przyznawania premii.

Przypomnijmy sobie, że premia jest często uznaniowa, więc to czy ją dostaniemy czy nie, jest całkowicie zależne od woli pracodawcy!

Nieotrzymanie premii nie jest karą pieniężną w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 


Mamy nadzieję, że dzisiejszy wpis był dla Was pomocny i kwestia kar nie jest już dla was czarną magią.

Już jutro kolejny wpis z serii Listopad- miesiąc BeHaPu!
Bądźcie na bieżąco!

Mefisto na Facebook’u