ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STAN BHP

Dzisiaj ważny dla Wszystkich post- Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP? ????

Na część pytań odpowiedzieliśmy tutaj!

No właśnie, kto? Mamy przecież pracodawcę, który prawie zawsze odpowiada za wszystko co dzieje się w zakładzie pracy. Jest też służba BHP, a nawet kierownicy. Trudne pytanie? Zaraz się przekonamy!

Zacznijmy od tego- czym jest stan BHP w zakładzie pracy? ????

Stan BHP to taki całokształt działań i postaw, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy i jego poziom w zakładzie. Czyli decyzje jakie podejmujemy podczas budowy, wyposażenia technicznego a także organizacji stanowisk pracy możemy uznać za aspekty stanu BHP w zakładzie.

Kto ustala ten porządek? ????

Jak zawsze- pracodawca! To szef określa zasady, według których działa jego firma a to znaczy, że określa jaką obejmuje postawę wobec BHP.

Art. 207. K.p.

§ 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2. 

Kodeks Pracy mówi wprost, że za stan BHP w zakładzie pracy odpowiedzialność ponosi nikt inny jak pracodawca. Nie może on zdjąć z siebie tej odpowiedzialności ani nikomu jej przekazać.

A co z kierownikami? ????

Kierownicy przecież także są odpowiedzialni za stan BHP w firmie!
Tak właśnie jest. Jeśli pracodawca wyznacza osoby, które otrzymują miano kierownika- oddaje im część władzy. A jak to zawsze jest, wraz z władzą idzie odpowiedzialność. Dlatego też, kierownicy będą odpowiedzialni za swój dział.

Służba BHP- za co oni odpowiadają? ????

I tutaj zaskoczenie! Służba BHP jest jedynym organem w zakładzie pracy, który jest wyłączony z odpowiedzialności za stan BHP. ????
Jednak nie musicie się obawiać, nie znaczy to , że BHP’owcy mają wasze zdrowie i bezpieczeństwo szeroko w tyle. BHP jest organem doradczym i kontrolnym, specjalnie do dyspozycji pracodawcy.
Jak możecie pamiętać z poprzedniego wpisu o karach- BHP nie może nakładać kar, dlaczego? Ponieważ BHP’owcy nie są osobami decyzyjnymi. Tak samo tutaj, BHP jest wyłączone z odpowiedzialności ponieważ nie są osobami decyzyjnymi.

A jeśli nie czytałeś poprzedniego postu, zapraszam Cię do zagłębienia się w tematykę “Nieprzestrzegania przepisów BHP- kary pieniężne, nagany i upomnienia”

Przed kim ponosi się odpowiedzialność? ????

No dobrze, skoro już mamy omówione kto za co odpowiada, to teraz odpowiemy sobie na inne  pytanie. Przed kim odpowiada pracodawca w związku za stan BHP w zakładzie pracy?

  •  Państwowa Inspekcja Pracy
  • Państwowa Inspekcja Sanitarna

Organy te są upoważnione do kontroli pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Mają prawo wyciągać konsekwencje nawet nakładając kary do 3 lat pozbawienia wolności!


Miejcie się na baczności! Nieprzestrzeganie BHP a także zły stan BHP w zakładzie pracy może Was dużo kosztować. ⛓

Na ratunek przychodzimy jak zawsze my. Z nami żadna kontrola nie jest straszna a swoją wiedzą i doświadczeniem rozwiążemy nawet najtrudniejsze problemy z jakimi boryka się Wasz zakład pracy.

Zostawiamy link, a decyzja zostaje po waszej stronie. ????
Dołączysz do grona nie bojących się niczego zakładów pracy? ????