Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy – obowiązkiem pracodawcy

Środowisko pracy w sposób zasadniczy wpływa na stan zdrowia pracowników, dlatego istotne znaczenie należy przypisać regulacji prawnej obowiązków pracodawcy w zakresie wykonywania badań i pomiarów czynników tego środowiska, które niekorzystnie oddziałują na zdrowie pracowników.

Zgodnie z zaleceniami Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.   w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166 obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzanie pomiarów stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy substancji chemicznych i pyłów, dla których są ustalone wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy.

Pracodawca wspólnie z przedstawicielami załogi ustala zasady pobierania próbek na stanowiskach pracy i wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest niezwłoczne poinformowanie pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników o wynikach ich pomiaru.

Jeśli występuje narażenie na szkodliwe dla zdrowia czynniki chemiczne lub pyłowe (niewykazujące działania rakotwórczego lub mutagennego) badania i pomiary wykonuje się:
– raz na 2 lata, jeśli stwierdzono stężenie czynnika szkodliwego powyżej 0,1  do 0,5
– raz w roku,  jeśli
stwierdzono stężenie powyżej 0,5 wartości NDS.

Jeśli wśród zagrożeń znajdują się czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, to badania i pomiary i pomiary wykonuje się co najmniej:
– raz na 6 miesięcy, jeśli w czasie ostatniego pomiaru stwierdzono stężenie powyżej 0,1 do 0,5
– raz na 3 miesiące
, jeśli stwierdzono stężenie powyżej 0,5 wartości NDS.

Wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracodawca musi przechowywać przez 3 lata,  od daty ich wykonania.

Pracodawca ma również obowiązek informowania pracowników o aktualnych wynikach oraz udostępnić im te wyniki do wglądu.

Dlatego Pracodawco, dokonuj pomiarów, prowadź rejestr czynników szkodliwych.

Chcesz wiedzieć, jakie pomiary należy wykonać w Twoim zakładzie?
Skontaktuj się z nami:
74 660 64 34 / 793 370 364
lub napisz do nas:
biuro@mefisto.net.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *