Znaki i sygnały bezpieczeństwa – co jeśli jest ich za dużo?

Bez znaków nie ma pracy

Znaki bezpieczeństwa są nieodłącznym elementem prawidłowego oznakowania miejsc pracy. Rolą znaków bezpieczeństwa jest przekazanie określonej informacji związanej z bezpieczeństwem lub jego zagrożeniem. W tym celu wykorzystywane są symbole o różnych barwach, kształtach i układach graficznych. Zgodnie z § 6 Rozporządzenia– miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa. Jest to zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia i w Polskich Normach. Ponadto, jeżeli oznakowanie nie jest wystarczające dla zapewnienia BHP, miejsca niebezpieczne powinny być wyłączone z użytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie lub w inny sposób.

Jak stosować znaki i sygnały bezpieczeństwa?

Szczegółowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa zostały określone w przywołanym załączniku nr 1. Zgodnie z § 6 załącznika stosowane znaki i sygnały powinny być odpowiednio czytelne, widoczne i słyszalne, a ich czytelność, widoczność i słyszalność nie może być zmniejszana przede wszystkim przez

1) Jednoczesne stosowanie znaków lub sygnałów tego samego rodzaju. W szczególności należy unikać:

  • umieszczania zbyt wielu znaków lub sygnałów blisko siebie,
  • jednoczesnego stosowania dwóch sygnałów świetlnych, które łatwo mogą być pomylone,
  • stosowania sygnału świetlnego blisko innego źródła światła,
  • używania jednocześnie dwóch sygnałów dźwiękowych,
  • stosowania sygnałów dźwiękowych przy zbyt dużym natężeniu hałasu tła (otoczenia);

2) Zastosowanie nieodpowiedniego wzoru znaku;

3) Niewystarczającą liczbę znaków lub sygnałów oraz ich nieodpowiednie umiejscowienie;

4) Niewystarczającą dbałość o stan techniczny lub prawidłowe funkcjonowanie urządzeń sygnalizacyjnych.

Co więcej?

Dodatkowo znaki bezpieczeństwa i urządzenia sygnalizacyjne powinny być sprawdzane, czyszczone i konserwowane w regularnych odstępach czasu oraz, w zależności od potrzeb, naprawiane i wymieniane, tak, aby zapewnić spełnianie przez nie funkcji informacyjnej i sygnalizacyjnej.

Stosowanie znaków bezpieczeństwa ma istotny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa i świadomości występowania zagrożeń. W zakładach pracy można się posługiwać wszystkimi typami tych znaków: zakazu, ostrzegawczymi, nakazu, informacyjnymi. Należy jednak pamiętać, by podczas planowania liczby, rodzajów i rozmieszczenia znaków bezpieczeństwa zachować umiar, ponieważ nadmiar może prowadzić do ich bagatelizowania.

Problemy i zagwozdki

Nie jest łatwo połapać się w kwestiach BHP. Całkowicie to rozumiemy. Jednak nie zwalnia to z obowiązku ich stosowania a zwłaszcza w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie wypadkowości.
Jeśli nie masz głowy do BHP a doba ma tylko 24h i nie masz czasu na czytanie i sprawdzanie Rozporządzeń w poszukiwaniu odpowiedzi na BHP’owskie zagowzdki. Skontaktuj się z nami!

Nie tylko prowadzimy outsourcing BHP, dzięki któremu będziesz mógł w stu procentach poświęcić się swojej firmie. W zanadrzu mamy również jednorazowe zlecenia- które pomogą rozwiązać problem lub ogarnąć bałagan. Dodatkowo jeśli potrzebujesz jednie porady- czeka na Ciebie Główny Specjalista ds. BHP!

Sporządzimy indywidualną wycenę- dostosowaną do Twoich potrzeb i możliwości. Jesteśmy otwarci na propozycje, Z nami po prostu można się dogadać!
Skorzystaj z formularza kontaktowego, dzięki któremu Twoja wiadomość dotrze od razu do odpowiedniej osoby,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *