Obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy

W każdej pracy może dojść do nieprzewidzianych wydarzeń. Nawet z pozoru bezpieczne zadania mogą być przyczyną wypadków, np. skaleczenia się papierem do drukarki. Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić analizę zagrożeń w zakładzie pracy oraz informować podwładnych o prawdopodobnym niebezpieczeństwie. Musi on również przekazać informacje o zasadach postępowania w przypadkach awarii i innych sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia. Dodatkowo ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom podstawowe środki potrzebne do udzielania pierwszej pomocy oraz udostępnić nazwiska osób przeszkolonych w tym zakresie.

Obowiązek pracodawcy wynika z kodeksu pracy (art. 207, art. 209, art. 224, art. 234) oraz ogólnych przepisów BHP.
Pracodawca jest obowiązany:
– zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
– wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy i do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
– zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.
Każdy pracownik powinien mieć dostęp do odpowiednio wyposażonej apteczki oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Apteczka

Głównym punktem pierwszej pomocy jest apteczka.
Apteczka musi być odpowiednio oznaczona oraz umiejscowiona w widocznym punkcie firmy. Symbolem oznaczającym apteczkę jest biały krzyż na zielonym tle. Jej opakowanie powinno być odporne na działanie czynników mechanicznych i wygodne w obsłudze. Obowiązkiem pracodawcy jest wywieszenie przy apteczce nazwiska bądź nazwisk osób, które są uprawnione do ich obsługi. Dodatkowo umieszcza on przy niej instrukcję udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Pierwsza pomoc

Każdy z pracodawców ma obowiązek wyznaczyć ratownika lub osobę przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jest ona odpowiedzialna zarówno za organizację pomocy, jak i wyposażenie firmowej apteczki. Liczba osób, które powinny być odpowiedzialne w tym zakresie kształtuje się różnie ze względu na stopień ryzyka oraz liczbę zatrudnionych. Pracodawca określa ilość osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w porozumieniu z pracownikami lub przedstawicielem załogi czy komisją BHP, w zależności od tego jak wygląda struktura hierarchii w danej firmie.  Wynika to z Kodeksu: Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy Art.  23711a.

Gdy firma mieści się np. w kilku budynkach i utrudnia to dostęp do pomocy przedlekarskiej, liczbę osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, należy odpowiednio zwiększyć.  Osoba przeszkolona musi być na każdej zmianie!

Jakie szkolenie powinien przejść wyznaczony przez pracodawcę pracownik?
Rodzaj kursu pierwszej pomocy jest zależny od tego czy oczekujemy podstaw pierwszej pomocy, czy czegoś więcej niż podstawy. Firmy szkoleniowe proponują szkolenia według różnych programów od 5 godzin przez 16-20 godzin nawet do 70 godzin na kursach kwalifikowanej pierwszej pomocy.  – czy jest sens pisać o tym skoro nasze szkolenie jest opracowane na 6 godzin.

Zapraszamy na najbliższe Szkolenie z I pomocy – MEFISTO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *