Pakiet Mobilności 2022

Pakiet Mobilności 2022!

???? To już 6 dzień naszego maratonu! ????

Dzisiaj w kąciku kadrowo-płacowym weźmiemy pod lupę Pakiet Mobilności 2022. Czym jest i jakie zmiany przyniesie w nowym roku!

Zanim zaczniemy, mamy dla Ciebie przygotowaną super ofertę kursu kadrowo-płacowego, który zmieni Twoje dotychczasowe podejście do tematu kadr i płac. Sprawdź co przygotowaliśmy- obiecujemy, że nie będziesz żałował!

Ale zaczynajmy!

 

Czym jest pakiet mobilności 2022?

Pakiet mobilności, czyli zestaw propozycji przepisów mających regulować transport drogowy w ramach Unii Europejskiej, został ostatecznie przegłosowany 8 lipca 2020 roku, a w dniu 31 lipca przepisy zostały opublikowane. Pierwsze zmiany w odniesieniu do czasu jazdy i odpoczynku kierowców w całej Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać niespełna miesiąc później, bo już od 20 sierpnia zeszłego roku, a kolejne sukcesywnie są wprowadzane. Największa rewolucja, która dotyczy zwłaszcza 35 tys. międzynarodowych przewoźników wejdzie w życie od lutego 2022 roku.

Pakiet mobilności to zbiór regulacji, których celem jest unormowanie transportu drogowego na terenie Unii Europejskiej poprzez zmianę już obowiązujących przepisów w trzech ważnych dla firm transportowych aspektach:

 • czas jazdy i odpoczynku oraz tachografy;
 • delegowanie kierowców;
 • dostęp do rynku.
Jakie zmiany czekają nas w nowym roku?

 

 1. Pierwszy zestaw regulacji zawartych w pakiecie mobilności wszedł w życie 20 sierpnia 2020 r. Zawarte w nim zmiany dotyczą aż pięciu aspektów w przepisach o czasie jazdy i odpoczynku kierowców.
 • Obowiązkowa organizacja powrotu kierowcy do centrum operacyjnego (bazy) lub miejsca zamieszkania kierowcy co 4 tygodnie:
 • powrót na co najmniej 45 godzin;
 • w przypadku wykorzystania w trasie dwóch odpoczynków tygodniowych skróconych – powrót przed kolejnym odpoczynkiem tygodniowym regularnym (co 3 tygodnie).2. Zaostrzenie reguł dotyczących odpoczynków tygodniowych skróconych. Kierowca międzynarodowy może odbyć dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku pod rząd (2x24h) pod warunkami:
 • rozpoczął przynajmniej dwa skrócone odpoczynki tygodniowe poza granicą;
 • w każdych czterech tygodniach zrealizowane zostały dwa tygodniowe odpoczynki regularne i dwa skrócone;
 • po dwóch odpoczynkach tygodniowych skróconych, kolejnym odpoczynkiem powinien być tygodniowy regularny, poprzedzony rekompensatą za dwa poprzednie skrócenia – w bazie lub miejscu zamieszkania (konieczność udokumentowania powrotu/miejsca).
Kolejne zmiany

Pakiet mobilności 2022, to zmiany, które wejdą w życie w pierwszym kwartale i dotyczą najbardziej kluczowych kwestii dla polskich przewoźników. Dlaczego? Już od 2 lutego 2022 roku na terenie wspólnoty kierowcy będą musieli otrzymywać pełne wynagrodzenie minimalne adekwatne do kraju, w którym wykonują usługę. Wyłączone z tego będą przejazdy tranzytowe, a także transport bilateralny z i do Polski. Dotyczyć będą za to przejazdów kabotażowych, czyli jeśli kierowca polskiej firmy przewozi towar na terenie innego kraju Unii lub cross trade, czyli z jednego państwa unijnego do drugiego, innego niż siedziba przewoźnika. Podsumowując:

Pod delegowanie nie będą podlegać:

 • tranzyt (przejazd bez załadunku lub rozładunku);
 • przewozy dwustronne/bilateralne (przewóz międzynarodowy do kraju siedziby lub z kraju siedziby) wraz z maksymalnie dwoma dodatkowymi załadunkami/rozładunkami (spełniając dodatkowe warunki).

Pod delegowanie podlegać będą natomiast firmy wykonujące:

 • przewozy kabotażowe;
 • przewozy typu cross-trade/przerzuty

Sprawdź nas na innych platformach!