Odzież robocza

Odzież robocza- wszystko co powinieneś wiedzieć

Do jednego z długiej listy obowiązków pracodawcy należy dostarczenie pracownikowi odzieży i obuwia roboczego. Oczywiście nieodpłatnie.

Ale nie wszyscy muszą posiadać odzież roboczą. Zastanówmy się zatem kiedy pracodawca musi zapewnić odzież i obuwie. ????

Kiedy należy zapewnić odzież roboczą

Według Polskich Norm należy odziać pracownika w ubranie robocze, jeśli:

  • Odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu.
  • Lub jeśli wymagają tego przepisy sanitarne, BHP lub technologiczne.

Jak mówią przepisy kodeksu pracy- pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej i odzieży robotniczej. Chyba, że dane stanowisko pracy ich nie wymaga.

Jakie muszą być środki ochrony indywidualnej?

Środki ochrony indywidualnej, m.in. odzież i obuwie robocze musza zapewnić właściwości ochronne czy użytkowe. Natomiast pracodawca powinien zapewnić im odpowiednią konserwację. Pranie, naprawa, odpylanie czy odkażanie to tylko kilka z przykładów konserwacji jaką musi przejść odzież robocza.

Widziałeś nas już poza blogiem? Nie?! Wpadnij do nas tutaj.

Co jeśli pracodawca nie może zapewnić odzieży roboczej?

Wtedy odpowiedzialność spada na pracownika. Jednak za dźwiganie tej odpowiedzialności pracodawca ma obowiązek wypłacać ekwiwalent pieniężny. Wysokość takiego ekwiwalentu to wysokość kosztów poniesionych przez pracownika.

WAŻNE  : Środki ochrony indywidualnej, w tym odzież robocza, która uległa skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi- nie może być konserwowana przez pracownika!

To pracodawca ma za zadanie przechowywać w odpowiednim miejscu i zająć się konserwacją takiej odzieży. Powierzanie pracownikowi prania, odpylania czy konserwacji jest surowo zabronione!

Czy ekwiwalent wlicza się podstawy wymiaru składek?

Według § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Podstawy wymiaru składek nie stanowi wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego (…).

Odzież robocza- więcej informacji w tym temacie znajdziesz w naszych archiwalnych zbiorach. Kliknij tutaj.