Mija czas na wdrożenie nowego rozporządzenia

17 listopada 2023 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy przy komputerze. Pracodawcy dostali 6 miesięcy na dostosowanie stanowisk pracy do minimalnych standardów bhp i ergonomii określonych w nowych przepisach.

Na szybko

  • Kiedy mija czas na wdrożenie rozporządzenia: Termin ten mija 17 maja 2024 r.
  • Co zmienia rozporządzenie:

Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku stosowania przez pracowników komputerów przenośnych (laptopów) przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy pracodawca ma obowiązek wyposażyć pracowników pracujących na laptopach w monitory ekranowe albo podstawki, przenośne klawiatury i myszki.

Bardziej szczegółowo:

  1. Zmiana definicji stanowiska pracy

W przypadku kluczowego pojęcia, jakim jest monitor ekranowy, oraz pojęcia pracownika rozporządzenie zmieniające nie wprowadza modyfikacji. Zmianie uległa natomiast istotna w zakresie wyposażenia definicja stanowiska pracy. Zgodnie z nowymi przepisami stanowisko pracy to przestrzeń pracy wraz z:

• wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi;

• oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika;

• krzesłem i stołem;

• opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.

  1. Laptopy

Względem systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy rozporządzenie zmieniające wprowadza regulację szczególną dotyczącą ergonomii. Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku stosowania systemów przenośnych, czyli komputerów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko pracy powinno być wyposażone:

1) w stacjonarny monitor ekranowy lub w podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika oraz

2) w dodatkową klawiaturę i mysz.

  1. Monitor ekranowy:

Sama definicja monitora ekranowego nie uległa zmianie. Oznacza to, że również po 17 listopada 2023 r. jest nim urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metody uzyskiwania obrazu. Zmianom uległy natomiast parametry monitorów w zakresie ergonomii.

  1. Meble biurowe:

Nowe rozporządzenie określa również minimalne wymagania, jakie powinny spełniać meble biurowe, z których korzysta pracownik, przykładowo:

1) powierzchnia blatu biurka, stołu powinna być matowa;

2) krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać:

a) dostateczną stabilność przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi,

b) regulację wysokości siedziska, regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulację kąta pochylenia oparcia oraz odpowiednie wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,

c) wyprofilowanie siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud,

d) możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°,

e) regulowane podłokietniki;

3) jeżeli przy pracy istnieje konieczność korzystania z dokumentów, na życzenie pracownika stanowisko pracy należy wyposażyć w uchwyt na dokumenty, posiadający regulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz odległości od pracownika;

4) na życzenie pracownika stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *