Operator wózka widłowego- czynności

W dzisiejszym wpisie odpowiemy na główne pytania jeśli chodzi o stanowisko operatora wózka widłowego- jego czynności. Czyli co powinien, a czego nie może robić operator podczas pracy z wózkiem. Zapraszam Cię do czytania!

Kto to jest eksploatujący urządzenie (użytkownik)? Co musi uzyskać w świetle ustawy o dozorze technicznym przed rozpoczęciem eksploatacji wózka podnośnikowego?

Aby rozpocząć eksploatację wózka podnośnikowego użytkownik musi zgłosić do właściwego terenowego UDT w formie wniosku zamiar użytkowania urządzenia technicznego (wózka podnośnikowego), a następnie uzyskać decyzję zezwalającą na jego eksploatację wydaną przez właściwy organ.

Wózek Widłowy - zabawka dla dzieci BIG
Nie każdy może obsługiwać wózek widłowy 😉

Co należy do obowiązków użytkownika wózka w zakresie jego eksploatacji?

Do obowiązków użytkownika wózka w szczególności należy:

 • wyposażenie wózka w stanowiskową instrukcję obsługi opracowaną na podstawie instrukcji eksploatacji,
 • założenie i przechowywanie dziennika konserwacji prowadzonego przez konserwatora,
 • zapewnienie właściwej (uprawnionej) obsługi i konserwacji wózka,
 • przestrzeganie by wózek był eksploatowany zgodnie z instrukcją,
 • wykonywanie zadań wynikających z przepisów o dozorze technicznym odnoszących się do eksploatującego urządzenie objęte tym dozorem,
 • przechowywanie księgi rewizyjnej wózka.

Jakie są terminy przeglądów konserwacyjnych dla wózków jezdniowych?

 • wózki kierowane zalecane wykonywanie konserwacji nie rzadziej niż co 30 dni,
 • wózki prowadzone dyszlowe zalecane wykonywanie konserwacji nie rzadziej niż co 60 dni

Chcesz zdobyć uprawnienia na wózki widłowe UDT? Sprawdź naszą ofertę! Szkolimy pracowników, tak żeby zdali!

Przerywając pracę wózka i zamierzając oddalić się od niego, kierowca obowiązany jest:

 • opuścić widły wózka na podłoże,
 • zaciągnąć hamulec ręczny,
 • wyjąć kluczyk ze stacyjki w celu zapobieżenia
  użycia wózka przez osoby niepowołane.

UWAGA! Kierowca wózka powinien dbać o należyty stan techniczny wózka, przestrzegać postanowień instrukcji obsługi wózka i jego osprzętu oraz przepisów i zasad bhp i p.poż . obowiązujących w zakładzie.

Czynności zabronione dla kierowcy wózka widłowego

Pod żadnym pozorem, kierowcy wózka widłowego nie wolno:

 • UŻYTKOWANIA WÓZKA NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM,
 • POZOSTAWIANIA WÓZKA Z PODNIESIONYM ŁADUNKIEM,
 • WCHODZENIA I SCHODZENIA Z WÓZKA W CZASIE JAZDY,
 • PODNOSZENIA I PRZEWOŻENIA OSÓB NA WIDŁACH LUB INNYM OSPRZĘCIE WÓZKA,
 • GWAŁTOWNEGO RUSZANIA, HAMOWANIA LUB SKRĘCANIA,
 • JAZDY WÓZKIEM Z JEDNOCZESNYM PODNOSZENIEM LUB OPUSZCZANIEM ŁADUNKU,
 • PRACY WÓZKIEM, KTÓRY JEST NIESPRAWNY TECHNICZNIE,
 • PRZEKRACZANIA MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA PRZEWIDZIANEGO DLA DANEGO TYPU WÓZKA,
 • TRZYMANIA NÓG I INNYCH CZĘŚCI CIAŁA POZA OBRYSEM WÓZKA,
 • PRZEKRACZANIA DOPUSZCZALNYCH I BEZPIECZNYCH PRĘDKOŚCI,
 • UŻYWANIA WÓZKÓW DO PCHANIA INNYCH POJAZDÓW,
 • JECHANIA PRZODEM PRZY ZJAZDACH Z ŁADUNKIEM Z POCHYŁOŚCI,
 • UŻYWANIA WÓZKÓW NA DROGACH O SZEROKOŚCI JEZDNI NIE DOSTOSOWANEJ DO SZEROKOŚCI WÓZKÓW I WYMIARÓW
 • PRZEWOŻONYCH NA NICH ŁADUNKÓW,
 • POZOSTAWIANIA WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO Z ŁADUNKIEM NA UNIESIONYCH WIDŁACH,
 • PODNOSZENIA ŁADUNKU NA JEDNYM ZĘBIE WIDEŁ,
 • WYKONYWANIA KILKU CZYNNOŚCI RÓWNOCZEŚNIE, NP. JAZDY I PODNOSZENIA ŁADUNKU LUB POCHYLANIA MASZTU,
 • POZOSTAWIANIA WÓZKÓW Z WŁĄCZONYM SILNIKIEM,
 • UŻYWANIA WÓZKÓW DO CIĄGNIĘCIA WÓZKÓW DOCZEPNYCH, JEŻELI ICH LICZBA LUB CIĘŻAR ŁADUNKU PRZEKRACZAJĄ
 • WIELKOŚCI OKREŚLONE PRZEZ PRODUCENTA,
 • WJEŻDŻANIA DO WAGONÓW KOLEJOWYCH LUB POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH BEZ SPRAWDZENIA, CZY CIĘŻAR WÓZKA WRAZ Z ŁADUNKIEM NIE PRZEKRACZA ICH DOPUSZCZALNEJ NOŚNOŚCI, CZY SĄ ZABEZPIECZONE PRZED SAMOCZYNNĄ ZMIANĄ
 • POŁOŻENIA ORAZ CZY STAN PODŁOGI UMOŻLIWIA BEZPIECZNY WJAZD DO WAGONU LUB POJAZDU,
 • UKŁADANIA TOWARÓW W TAKI SPOSÓB, ŻE WYSTAJĄ ONE POZA BOCZNY OBRYS WÓZKA,
 • UŻYWANIA WÓZKÓW W POMIESZCZENIACH O NIE SPRAWDZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI STROPÓW I PODŁÓG LUB WYTRZYMAŁOŚCI
 • MNIEJSZEJ NIŻ WYMAGANA DLA OBCIĄŻONEGO WÓZKA,
 • UŻYWANIA WÓZKÓW NA DROGACH LUB PLACACH O NAWIERZCHNI NIE ODPOWIADAJĄCEJ WARUNKOM OKREŚLONYM W DOKUMENTACJI TECHNICZNO-RUCHOWEJ WÓZKA LUB O POCHYLENIU PRZEKRACZAJĄCYM ZDOLNOŚĆ POKONYWANIA WZNIESIEŃ PRZEZ WÓZEK.

Czy operator urządzeń transportu bliskiego może zostać ukarany grzywną lub pozbawieniem wolności?

Tak.

Za jakie zachowania grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności?

 • gdy urządzenie jest nieodebrane przez UDT,
 • gdy używamy urządzenia wbrew decyzji UDT,
 • gdy modyfikujemy urządzenie bez zgody UDT.

Czy operator wózka widłowego może wyjechać wózkiem na drogę publiczną?

Tak, jeśli posiada zezwolenie na prowadzenie wózka oraz prawo jazdy kat. B. Ponadto wózek (urządzenie UTB) musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczące warunków technicznych pojazdów i zakresu ich wyposażenia.

A może potrzebujesz naszego wsparcia? Skontaktuj się z nami tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *