Miejsce zbiórki ewakuacji

Miejsce zbiórki ewakuacji- jakie są wymagania?

Jeśli chodzi o ewakuację z zakładu pracy- chyba nie ma większego stresu nie tylko dla pracowników ale też dla pracodawcy. Nie mówię tutaj o samych ćwiczeniach, ale o prawdziwej ewakuacji w razie zagrożenia. Czy wszyscy będą wiedzieli gdzie się udać? Czy wszystkim uda się wydostać? W głowie od razu tworzą się miliony czarnych scenariuszy- nie musi tak być!

Przygotowałam w tym wpisie porcję wiedzy, która pozwoli rozwiać wszelki wątpliwości. Odpowiem też na najczęściej zadawane pytania ????

Podstawa Prawna

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej bezpośrednio zaznacza. To pracodawca powinien zapewnić pracownikom instrukcje dotyczące stosowanych w zakładzie pracy znaków i sygnałów bezpieczeństwa. Pracodawca jest także zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo oraz możliwość ewakuacji.

Jak duże powinno być miejsce zbiórki ewakuacji?

W przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie wskazano wymagań co do powierzchni miejsca zbiórki do ewakuacji. Przy określaniu powierzchni tego miejsca należy kierować się liczbą pracowników (użytkowników) w obiekcie, z którego ma być prowadzone praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji, tak aby na każdego pracownika (użytkownika) w miejscu zbiórki przypadała powierzchnia, zapewniająca swobodę ruchów całego ciała i pozwalająca na komfortowe oczekiwanie zakończenia ww. działań.

W przepisach ppoż. nie określono tego jednoznacznie, ale wydaje się to jak najbardziej uzasadnione, aby miejsce zbiórki do ewakuacji były wolne od jakichkolwiek rzeczy i przedmiotów. Jest to podyktowane względem bezpieczeństwa osób ewakuowanych z obiektu.

Ewakuacja to nie tylko miejsce zbiórki- to także sprawny system komunikacji czy dróg ewakuacji…

Jaka szerokość wyjść ewakuacyjnych?

Właściwe warunki ewakuacji powinny być zapewnione zawsze, a nie tylko w dniu próby ewakuacji. Łączna szerokość dostępnych wyjść ewakuacyjnych powinna być taka, aby na każde 100 osób przebywających w budynku przypadało co najmniej 0,60 m szerokości wyjść ewakuacyjnych. Z każdego miejsca, w którym może przebywać człowiek, odległość do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego nie może przekraczać tzw. dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego.

Co ile należy przeprowadzać próbną ewakuację?

Zgodnie z § 17 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków(…). właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Kogo należy poinformować?

W przypadku:

  • obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.
  • Budynków zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych.

Zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań. Nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Służba BHP nie zostawi Cię przy tak ważnej kwestii jak ewakuacja. Jesteśmy aby służyć pomocą, wiedzą i doświadczeniem!

Nie wiesz jak przeprowadzić próbną ewakuację w swojej firmie?

Ewakuowaliśmy już placówki szkolne, baseny i zakłady produkcyjne. Żadna branża nie ma przed nami tajemnic. Dzielimy się wiedzą i chętnie przystępujemy z pomocą do kolejnych ewakuacji.

Ty nie musisz wiedzieć jak zorganizować dobry system komunikacji podczas ewakuacji. My tak! Jeśli chciałbyś skorzystać z naszej wiedzy w tym zakresie- zadzwoń. Służymy pomocą ????

Dobra praktyka

Właściciel lub zarządca obiektu powinien określić sposób ogłaszania konieczności ewakuacji oraz wyznaczyć miejsca zbiórki osób ewakuowanych. Miejsca zbiórki po ewakuacji, powinny zostać zorganizowane na zewnątrz budynku w bezpiecznych miejscach. Tak aby grupy pracowników wychodzące różnymi drogami ewakuacyjnymi zebrały się w jednym miejscu. To znacznie ułatwiłoby ustalanie, czy wszyscy pracownicy wyszli z budynku.

Podsumowanie

Miejsce zbiórki ewakuacyjnej. Nie jest to prosty temat. Chociażby dlatego, że składają się na niego wiele pochodnych. Tego samego tyczy się ewakuacja z miejsca pracy. Jeśli jesteś przed taką ewakuacją i szukasz służby BHP. Która nie tylko przeprowadzi całą akcję, ale też pozostawi po sobie ogrom wiedzy- jesteśmy w gotowości ????