Czynniki niebezpieczne w środowisku pracy  = URAZ

Dokonując analizy warunków pracy oraz oceny ryzyka zawodowego, należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki środowiska pracy.

Ten sam czynnik niebezpieczny lub szkodliwy występujący w procesie pracy może się odnosić jednocześnie do kilku wymienionych grup. Czynniki niebezpieczne to czynniki, których oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do urazu.

W zależności od charakteru działania niebezpieczne czynniki i szkodliwe występujące w procesie pracy dzieli się na:

  1. fizyczne,
  2. chemiczne,
  3. biologiczne,
  4. psychofizyczne.

Nie masz do tego głowy?

Skorzystaj z doświadczenia specjalistów! Mamy w zanadrzu ekipę super BHP’owców, która może być do Twojej dyspozycji! Zapoznaj się z naszą ofertą lub zadzwoń i umów się na indywidualną wycenę skrojoną na miarę Twojej firmy!

Zapoznaj się z naszą ofertą i ekipą BHP -tutaj- lub skontaktuj się z nami! Wszystkie informacje znajdziesz -tutaj- 🙂


Czynnikami niebezpiecznymi w środowisku pracy mogą być:

1) poruszające się maszyny i inne urządzenia (np. pojazdy), ruchome części maszyn i ich oprzyrządowania oraz poruszające się narzędzia (np. wszelkie typy obrabiarek), przemieszczające się wyroby, półwyroby, materiały i surowce;

2) położenie stanowiska pracy na poziomie różnym od poziomu otoczenia;

3) eksploatowane urządzenia do przetwarzania, magazynowania, przesyłania i rozdzielania energii i jej nośników (np. kotły parowe i grzewcze, silniki spalinowe, dieslowskie, sprężarki, kompresory, zbiorniki, pojemniki z gazem, aparaty próżniowe, przewody zasilające),

4) spadające przedmioty (np. obluzowane części maszyn, narzędzia, materiały, kamienie, odłamki skał),

5) ostre wystające elementy: ostrza, ostre krawędzie, szorstkie powierzchnie,

6) śliskie, nierówne powierzchnie,

7) gorące lub zimne powierzchnie i substancje,

8) substancje i materiały wybuchowe i łatwopalne,

9) gorący lub zmienny klimat

10) prąd elektryczny,

11) elektryczność statyczna,

12) promieniowanie,

13) hałas, wibracje, oświetlenie

14) pyły przemysłowe

15) ograniczone wąskie przestrzenie, dojścia, przejścia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *