Wynagrodzenia chorobowe

Witaj!

Jako, że ten tydzień kończy się także końcem miesiąca- a co za tym idzie, kadrowe mają pełne ręce roboty, ponieważ już najwyższy czas zająć się sprawą wynagrodzeń!

Wiemy, że co miesiąc każda kadrowa dostaje migreny na samą myśl wyliczania kilkudziesięciu a nawet kilkuset wynagrodzeń! Ale jak zwykle, uspokajamy. Pomożemy Wam w tym!

Na samym początku jednak przedstawimy najprostsze rozwiązanie, czyli zapisanie się na Nasz kurs kadrowo-płacowy! Po nim Nasze posty, będą jedynie przypomnieniem i szybką powtórką, zamiast źródłem drogocennej wiedzy! Już niedługo startują zapisy na kurs Kadry i Płace, dlatego szykujcie się!

Dobrze, dobrze- już wracamy do tematu.

Dzisiaj zajmiemy się tematem wynagrodzenia chorobowego. Co wy na to?

Niestety nawet gdybyśmy bardzo chcieli, nie jesteśmy w stanie wyczerpać TUTAJ całego tematu. Ale! Ale zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie zagłębiliśmy się w ten temat po same uszy. Więc jeśli chcesz dowiedzieć się wszystkiego w temacie wynagrodzenia chorobowego, zajrzyj w ten link!

Czym jest wynagrodzenie chorobowe?

Za okres niezdolności do pracy powstałej na skutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, która trwa łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia, która trwa łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownik ma prawo do otrzymania 80% wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za ten okres jest finansowane ze środków pracodawcy, jeżeli wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy nie przewidują wyższej wysokości wynagrodzenia chorobowego

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy wraz z dniami wolnymi od pracy. Nie ulega również obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego oraz nie przysługuje w przypadku, gdy pracownik nie nabył do niego prawa.

Kiedy pracownikowi należy się 100% wynagrodzenia chorobowego?

Wynagrodzenie w wyższej wysokości (w 100%) przysługuje pracownikowi za czas niezdolności do pracy spowodowanej przez:

 •  Wypadek w drodze z lub do pracy
 •  Choroby przypadające w trakcie ciąży
 •  Poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim (dla kandydatów na dawców komórek, tkanek lub narządów) oraz poddanie się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.
Co składa się na podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

Podstawą wymiaru wynagrodzenia chorobowego (także odnosi się to do zasiłku chorobowego) stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego wchodzą co do zasady wszystkie składniki, które stanowią podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, czyli przede wszystkim:

 •  płaca zasadnicza,
 • premie i nagrody uzależnione od indywidualnych wyników,
 •  dodatki funkcyjne i stażowe,
 • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i nocne,
 •  wynagrodzenie urlopowe
Schemat podstawy wynagrodzenia chorobowego
Składniki wchodzą w skład wynagrodzenia chorobowego

Składniki przysługujące za okresy miesięczne wlicza się do podstawy wymiaru w kwocie wypłaconej pracownikowi za dany miesiąc. Natomiast w przypadku składników przysługujących za okresy kwartalne i roczne, do podstawy wynagrodzenia chorobowego wlicza się kwotę w wysokości 1/12 premii wypłaconej za cztery ostatnie kwartały, a w przypadku premii rocznej należy wliczyć do podstawy wymiaru w wysokości 1/12 kwoty premii wypłaconej za poprzedni rok.

Do ustalenia podstawy świadczenia chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za konkretne miesiące poprzedzające niezdolność do pracy bez względu na to, kiedy zostało ono wypłacone.

Co nie jest podstawą wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

Podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego nie stanowią  składniki niezależne od indywidualnego wkładu pracy, ale uzależnione od wyników pracy zespołu pracowników, które są wypłacane pomimo niezdolności pracownika do pracy.

Do podstawy wynagrodzenia chorobowego nie wlicza się składników, których wypłaty zaprzestano i pracownik nie ma do nich prawa w chwili wypłaty świadczenia chorobowego. Jeżeli w okresie, z którego liczona jest podstawa lub w miesiącu zachorowania pracownikowi został zmieniony wymiar czasu pracy, to podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy.

Nie są nimi także m.in:

 • nagrody za ukończenie przez pracownika szkoły/studiów,
 • koszt wynajmu przez pracownika mieszkania finansowany przez pracodawcę,
 • bony lub wypłaty w gotówce przyznawane w jednakowej wysokości, lub zgodnie z
 • ustalonym wskaźnikiem procentowym wszystkim pracownikom, lub grupom pracowników z okazji świąt czy innych okoliczności,
 • nagrody z okazji ślubu pracownika czy urodzenia się dziecka pracownika.
Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca ustala się, dzieląc płacę zasadniczą przez 30 (bez względu na faktyczną liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu), a następnie tę wartość należy pomnożyć przez liczbę dni kalendarzowych zwolnienia lekarskiego.
Otrzymany wynik należy odjąć od płacy zasadniczej. W ten sposób wyliczona kwota stanowi wynagrodzenie pracownika za przepracowaną część miesiąca.

Przykład?

Wyliczenie wynagrodzenia chorobowego pracownika zatrudnionego na podstawie stosunku pracy z wynagrodzeniem 3200 zł brutto miesięcznie. Zwolnienie lekarskie obowiązuje przez 8 dni. Pracownik ma prawo do 80% wynagrodzenia chorobowego.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego:

3200 zł – 13,71% = 3200 zł – 438,72 zł = 2761,28 zł

Dzienny wymiar wynagrodzenia chorobowego w wysokości 80%:

2761,28 zł : 30 (dzielimy przez 30 dni, bez względu ile dni kalendarzowych ma dany miesiąc)
= 92,04 zł

92,04 zł x 80% = 73,63 zł

Kwota wynagrodzenia chorobowego za okres 8 dni niezdolności do pracy:

73,63 zł x 8 = 589,04 zł

Pracownik za 8 dni przebywania na zwolnieniu lekarskim otrzyma wynagrodzenie chorobowe w wysokości 589,04 zł.


A jeśli chciałbyś wyliczać  wynagrodzenia bez poczucia niepewności i strachu, że coś pójdzie źle- zapraszamy do udziału w Naszym autorskim kursie z Kadr i Płac- szczegóły poznasz już wkrótce!

Bądź na bieżąco i zapisz się do Naszego Newslettera- a na pewno powiadomimy Cię o nadchodzących kursach i szkoleniach!