WAŻNOŚĆ SZKOLEŃ OKRESOWYCH BHP

Każde szkolenie BHP ma swoją ważność- niektóre placówki szkolące wpisują tę datę bezpośrednio na zaświadczeniu. Jednak nie wszystkie- co w sytuacji kiedy na zaświadczeniu nie mamy podanej daty ważności szkolenia BHP?

Najważniejsze- jakie to szkolenie?

Niestety- każde stanowisko posiada swoją ważność. Najważniejszym jest więc określenie grupy w jakiej znajduje się nasze stanowisko. Poniżej zamieszczam dla Ciebie listę grup:

  • Stanowiska administracyjno- biurowe: ważność szkoleń 6 lat. W tej grupie znajdują się takie stanowiska jak: sekretarka, księgowa, kadrowa, specjalista ds. administracyjnych czy referent.
  • Stanowiska robotnicze: ważność szkolenia 3 lata lub 1 rok. Już tłumaczę- 1 rok jest w przypadku, gdy pracownik wykonuje prace szczególnie niebezpieczne np. praca powyżej 1m. Jeśli nie wykonuje takich prac ważność jego szkolenia wynosi 3 lata. W grupie tej znajdują się takie stanowiska jak: pracownik produkcji, pracownik budowlany, konserwator, sprzątaczka.
  • Stanowiska inżynieryjno-techniczne: ważność szkoleń 5 lat. W tej grupie znajdują się takie stanowiska jak: inżynier projektu, inżynier budowy, technolog, geolog, inżynier jakości, inżynier projektu, młodszy/starszy technik.
  • Stanowiska kierownicze i pracodawcy: ważność szkoleń 5 lat. Tutaj już chyba nie potrzeba wyjaśniać, że są to stanowiska stricte kierownicze.

Wyjątki

Oczywiście istnieją wyjątki. Są nimi np. podwójne stanowiska. Weźmy na ten przykład małą firmę budowlaną, w której pracodawca pomimo bycia pracodawcom wykonuje prace jako pracownik budowlany. Tutaj osoba ta może posiadać szkolenie BHP dla osób na stanowisku robotniczym, ale również szkolenie BHP pracodawcy. W tym przypadku będzie ona przechodziła dwa szkolenia- po 1 roku i po 5 latach.

Ważność szkoleń BHP
Szkolenie nie musi być nudne- sprawdź możliwość szkoleń online!

Dlaczego tak ważne?

Dlaczego musimy pilnować ważności szkoleń? Pominę już tutaj sam aspekt przypomnienia wiedzy nt. bezpiecznej pracy- bo to jest po prostu oczywiste 😉
Jednak dla większości będzie to bat od instytucji kontrolujących w postaci kar pieniężnych.

Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy pracownik nowo zatrudniony lub pracujący już 12 miesięcy, musi przejść szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zlekceważenie tego obowiązku może grozić karą od 1 tys. do 30 tys. zł, a jeśli sprawa trafi do sądu – nawet 50 tys. zł. 

Mówiąc krótko- lekceważenie obowiązku przeprowadzania szkoleń BHP- po prostu się nie opłaca!

Kto sprawdza szkolenia BHP?

Za kontrolę prawidłowości w zakresie BHP w zakładach pracy odpowiada Państwowa Inspekcja Pracy. To inspektorzy tej instytucji sprawdzają, czy pracodawca przestrzega przepisy prawa. Na ich wniosek należy udostępnić wszelkie informacje (w tym dokumentację), aby umożliwić przeprowadzenie kontroli.

Kto odpowiada za szkolenia BHP?

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy leżą po stronie pracodawcy – to pracodawca ma obowiązek oddelegować na nie swoich pracowników w czasie pracy, a także ponieść ich koszt.

Kto ma obowiązek przeszkolić pracownika?

Zgodnie z art. 94 § 1 pkt 1 k.p. pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami.

Jak szybko odnowić szkolenie BHP?

Jest na to klika sposobów. W zależności od Twoich możliwości czasowych i dostępności BHP’owców w Twojej okolicy- możesz wybrać:

  • szkolenie stacjonarne: w siedzibie firmy szkoleniowej lub u Ciebie- sprawdź czy działamy na Twoim terenie! Tutaj pamiętaj, że szkoleniowcy zazwyczaj doliczają opłaty za dojazd do firm. Więc koszty mimowolnie powiększają się.
    Ta forma sprawdza się, jeśli masz do przeszkolenia większą ilość osób- firma może zaproponować Ci personalizowaną ofertę na takie “większe” szkolenie.
  • szkolenie online: popularna forma szkolenia. Wchodzisz na stronę www jednostki szkolącej i kupujesz dostęp do platformy szkoleniowej- nie jest to takie trudne jak się wydaje 😉 Porównywalne do kupowania sprzętu na allegro 🙂

Chcesz odnowić szkolenie BHP swoje lub swoich pracowników? Kliknij tutaj- zapraszamy do kontaktu! Na pewno znajdziemy rozwiązanie i wolny termin dla Ciebie 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *