Pytania szkolenia BHP

Zastanawiasz się jakie pytania mogą paść na szkoleniu okresowym BHP? Chcesz przygotować nowy test dla pracowników? A może chcesz sprawdzić swoją wiedzę z tego zakresu? Nie ważny jest powód- dobrze trafiłeś! W tym wpisie przedstawimy Ci nasze pytania, które pojawiają się u nas na szkoleniach okresowych BHP. Podzieliliśmy je nawet na kategorię, tak aby wszystko było przejrzyste. Sprawdź swoją wiedzę!

Szkolenie okresowe BHP robotnicze

Najczęściej wykonywane szkolenie – ze względu na okres ważności. Pracownik musi je przejść zależnie – albo co rok, albo co 3 lata. Poniżej przedstawiamy przykładowy test z odpowiedziami.

Lp.TESTPrawdaFałsz
1Oceny ryzyka zawodowego nie musi dokonywać pracodawca zatrudniający do 5 pracowników.  X
2Za stan bezpieczeństwa i higieny w pracy w zakładzie odpowiada pracodawca. X 
3Gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy. X 
4Cechę nagłości, wymaganą dla zakwalifikowania zdarzenia jako wypadek przy pracy, przypisuje się zdarzeniom trwającym nie dłużej niż dniówka robocza. X 
5Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku, którego nastąpiła śmierć poszkodowanego w okresie nie przekraczającym 8 miesięcy od dnia wypadku.  X
6Protokół powypadkowy jest sporządzany przez zespół powypadkowy w terminie 7 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku.  X
7Kontrolnym badaniom lekarskim podlegają pracownicy nieobecni powyżej 30 dni. X 
8Przy pracach szczególnie niebezpiecznych nie jest wymagany bezpośredni nadzór nad takim pracami.  X
9Jedną z przyczyn wypadków przy pracy wyróżnianą w ramach czynnika ludzkiego jest niewłaściwe i samowolne zachowanie się pracownika przez wykonywanie pracy niewchodzącej w jego zakres obowiązków. X 
10.Pracownicy stosujący substancję lub mieszaninę chemiczną niebezpieczną mogą, ale nie muszą zapoznać się z kartą charakterystyk tych substancji.  X
11Jednym z punktów krytycznych w miejscu wystąpienia pożaru jest brak informacji zwrotnej do osób zarządzających ewakuacją. X 
12Umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach powinien posiadać wyłącznie lekarz, pielęgniarka lub ratownik medyczny.  X
13Pierwsza pomoc nie polega na  leczeniu, a na ratowaniu i utrzymywaniu przy życiu, na niedopuszczeniu do powstania dodatkowych uszkodzeń i stworzeniu bezpiecznych  warunków do czasu udzielenia właściwej opieki medycznej. X 

Potrzebujesz gotowego szkolenia BHP dla pracowników robotniczych? Umów się na szkolenie z nami – szybko, sprawnie i bez zbędnych formalności.

Szkolenie okresowe BHP administracyjni

Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych. Ważne aż 6 lat, dlatego wykonywane rzadziej niż szkolenie okresowe robotnicze. To szkolenie dla wszystkich osób pracujących (mówiąc bardzo ogólnie) przy biurku, w biurze. Przedstawiamy naszą wersję szkolenia okresowego BHP – wraz z odpowiedziami!

Lp.TESTPrawdaFałsz
1Optymalna temperatura w pomieszczeniu biurowym latem (z chłodzeniem) to 20oC, a zimą (z ogrzewaniem) 26oC.  X
2Pracownik w żadnym wypadku nie może oddalić się z miejsca pracy, może tylko powstrzymać się od pracy. X 
3Krzesło biurowe powinno mieć pięciopodporową podstawę z kółkami jezdnymi, możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°, regulację wysokości siedziska w zakresie 40–50 cm oraz podłokietniki. X 
4Pracownik może być ukarany karą porządkową w postaci upomnienia, nagany, kary pieniężnej. X 
5Podczas pracy w pozycji siedzącej należy przyjmować taką pozycję, aby kręgosłup był utrzymywany w pozycji naturalnej – niezgarbionej lub skręconej. X 
6Jeżeli w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej lekarz zaleci pracownikowi stosowanie okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, pracownik może otrzymać zwrot kosztów tych okularów od pracodawcy, ale powinien ich używać. X 
7Wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze z pracy do domu lub w drodze z domu do pracy, bez względu na to, czy droga ta była najkrótsza, czy też nie, i nie ma również znaczenia, że droga ta została przerwana.  X
8Aby zapobiec monotonii w pracy, pracownik powinien po każdej godzinie pracy z monitorem ekranowym robić 5-minutowe przerwy. X 
9Odległość oczu pracownika od ekranu monitora powinna wynosić, co najmniej 1 m.  X
10.Źródłami stresu w pracy są m.in. wykonywane przez pracownika zadania, społeczne i organizacyjne warunki pracy, petenci, klienci. X 
11Efektem jednostajnej pracy może być tzw. zespół cieśni nadgarstka. X 
12Zjawisko olśnienia występuje, gdy stosuje się na stanowisku pracy tylko oświetlenie miejscowe, bez stosowania oświetlenia ogólnego. X 

Szukasz dobrego szkolenia online dla pracowników administracyjnych? Sprawdź naszą bazę szkoleń online! Szybko, sprawnie- bez zbędnych formalności. Zaświadczenie otrzymasz w tym samym dniu.

Szkolenie BHP dla pracodawców i kierujących pracownikami

Szkolenie dla dyrektorów, kierowników, prezesów, właścicieli firm. Pamiętaj, jeśli zatrudniasz chociaż 1 pracownika na umowę o pracę – musisz, jako pracodawca przejść takie szkolenie. Nie ma wyjątków! Sprawdź jakie pytania mogą znaleźć się na teście egzaminacyjnym BHP.

               Lp.TESTPrawdaFałsz
1.Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. X 
2.Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy. X 
3.Pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 20 dni.  X
4.Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. X 
5.Ocena i udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego jest jednym z obowiązków pracodawcy. X 
6.Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i powinno to nastąpić do jednego miesiąca od dnia podjęcia pracy.  X
7.Środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności. X 
8.Wypadkiem przy pracy jest zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą powodujące uraz lub śmierć pracownika. X 
9.Stosowanie substancji i preparatów chemicznych, które nie są oznakowane w sposób widoczny i umożliwiający ich identyfikację jest dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach.  X
10.Wykroczeniem jest nieujawnienie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. X 
11.Masa przenoszonych ciężarów przy pracy stałej nie może przekraczać u mężczyzn 30 kg, natomiast u kobiet 12kg. X 
12.Przy pracach szczególnie niebezpiecznych nie jest wymagany bezpośredni nadzór nad takim pracami.  X

Szukasz szkolenia, które będziesz mógł wykonać w każdej chwili? Szybkiego, łatwego i bez problemowego? Sprawdź nasze szkolenie online dla pracodawców i os. kierujących pracownikami! Szkolenie wykonujesz kiedy chcesz, możesz przerywać i wracać do szkolenia.

Szkolenia online

Szukasz dobrego szkolenia online dla swoich pracowników? Takiego, które będzie wymagało jedynie wykupienia i przejścia? Trafiłeś bardzo dobrze. Nasze szkolenia właśnie takie są. Bez zbędnych formalności, szybkie, przyjemne do odsłuchania/ przeczytania i najważniejsze- zaświadczenie otrzymujesz od razu po ukończeniu szkolenia!

Koniecznie sprawdź naszą platformę– znajdują się na niej szkolenia dla wszystkich stanowisk! Od wstępnego po okresowe dla pracodawców. Opinie mówią same za siebie, warto skorzystać z naszej platformy! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *