Temperatura w pracy, gdy na zewnątrz jest zimno.

Minimalną temperaturę w miejscach pracy określa rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844). Wynika z niego, że gdy pracownik wykonuje lekkie prace fizyczne lub w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż 18 C°. Pozostali pracownicy, zatrudnieni np. w halach produkcyjnych, powinni mieć zapewnioną temperaturę nie niższą niż 14 C°. Gdy temperatura w pomieszczeniach spadnie poniżej wartości określonych w przepisach bhp, wówczas pracodawca powinien wstrzymać pracę. Wyjątkowo tylko dopuszcza się pracę w temperaturach niższych, jeżeli względy technologiczne nie pozwalają na wyższą temperaturę, np. gdy praca jest wykonywana w chłodniach.
Inaczej jest z pracą w terenie. Gdy pracownicy wykonują swoje zadania na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach nieogrzewanych, wówczas pracodawca musi zapewnić pomieszczenia, w których zatrudnieni będą mogli się ogrzać, ewentualnie coś zjeść. Pomieszczenia takie muszą mieć powierzchnię minimum 8 m², a temperatura w nich nie powinna być niższa niż 16 C°. Jeżeli pracodawca nie ma takiego pomieszczenia, wówczas musi zapewnić pracownikom odpowiednie źródła ciepła w pobliżu miejsca ich pracy. Czasem wystarczy ustawienie koksownika czy piecyka elektrycznego, gazowego lub naftowego o odpowiedniej mocy.
Osoby pracujące na otwartej przestrzeni, na mrozie, powinny dostać od pracodawcy ciepłą odzież i obuwie robocze, np. ocieplane kurtki, rękawice, odpowiednie buty (regulamin przydziału odzieży, tabela przydziału odzieży, karta przydziału odzieży).
Pracodawca musi zapewnić osobom wykonującym prace na wolnym powietrzu gorące napoje już wtedy, gdy temperatura spada poniżej 10 C°. Napoje powinny być dostarczane „w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników”, a więc trzeba przygotować na tyle dużo ciepłej herbaty, kawy czy wody, by każdy zatrudniony mógł z niej skorzystać.
Pracujący na mrozie mogą liczyć także na bezpłatne posiłki regeneracyjne, ale prawo to przysługuje tylko wykonującym cięższe prace fizyczne.
Przepisy bhp o pracach w niskich temperaturach obowiązują w stosunku do wszystkich zatrudnionych – nie tylko pracowników, ale i zleceniobiorców oraz osób wykonujących pracę na zasadzie „samozatrudnienia”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *