pracownik pracodawca

Kara porzadkowa

Kara porządkowa a pracownik na L4 Z przepisów prawa nie wynika zakaz zawiadomienia pracownika o decyzji nałożenia na niego kary porządkowej podczas przebywania przez niego na zwolnieniu lekarskim,

Zwolnienie pracownika

Wypowiedzenie umowy Ze względów ekonomicznych musisz zlikwidować jedno z analogicznych stanowisk pracy? Czy istnieją jakieś zasady doboru pracownika, z którym powinieneś rozwiązać umowę o pracę? Jeżeli

Dyskryminacja-pracownik vs. pracodawca

DYSKRYMINACJA – rozwiązywanie problemów- złoty HR Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia z powodu dyskryminacji pracownika. Sytuacja Pracownik składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy