Szkolenie wstępne BHP – zleceniobiorca

Czy jako pracodawca masz obowiązek szkolenia pracownika na zlecenie? Jak to zrobić? Szkolenie wstępne BHP w pigułce. Wyjaśniamy w artykule!

Co do zasady pracodawca nie może zatrudnić pracownika, jeśli ten nie uczestniczył w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek przeszkolenia pracownika niekoniecznie jednak obowiązuje w przypadku umowy zlecenia. Od czego zależy?

Szkolenie wstępne- obowiązki zleceniodawcy (pracodawcy)

Jeżeli poziom zagrożeń związanych z warunkami wykonywanej pracy jest na tyle wysoki, że wskazane jest przeszkolenie w zakresie BHP, to zleceniobiorca ma obowiązek takie szkolenie odbyć. Ponadto obowiązkiem zleceniobiorcy jest przestrzeganie przepisów i zasad BHP na równi z pracownikami.

Z biblioteczki Inspektoratu Pracy

„Jeżeli rodzaj wykonywanej pracy, stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy lub przebiegiem procesów jest tak znaczny, że wskazane jest, aby nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne mające odpowiedni stan zdrowia i przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, to pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilnoprawną (będącą podstawą wykonywania pracy przez samozatrudniającego), poddania się badaniu lekarskiemu lub szkoleniu w zakresie BHP. Wówczas osoba ta ma na podstawie art. 211 kp obowiązek odbyć szkolenie i poddać się badaniom lekarskim”.
Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy (GNP/426/4560-364/07/PE)

Umowa o pracę a cywilnoprawna- różnice

Zapisy dotyczące wykonania szkoleń i badań dla zleceniobiorców mogą zostać zawarte w samej umowie zleceniu. Zleceniodawca może wymagać od przyszłego zleceniobiorcy, aby ten udał się na badania lekarskie czy też przeszkolił się z BHP. Jednak, inaczej niż w przypadku umowy o pracę, nie może zmusić go do wykonania tych czynności. Umowa cywilnoprawna zawierająca odpowiednie zapisy może znacznie ułatwić wyegzekwowanie realizacji wymogów dotyczących badań czy szkolenia BHP. Mogą one jasno określać, że jeśli zleceniobiorca nie podda się badaniom i nie przejdzie szkolenia BHP, będę obowiązywać go kary. Albo w skrajnym przypadku będzie skutkować to rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym.

Umowa cywilnoprawna, w tym umowa zlecenie, powinna określać, kto będzie ponosił koszty przeprowadzonych badań oraz szkolenia BHP. W przypadku umów cywilnoprawnych koszty mogą znajdować się zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Wyłącznie w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę istnieje bezwzględny obowiązek pokrywania tych kosztów przez pracodawcę.

Podsumowując…

Choć przepisy nie nakładają jasno wymogu przeprowadzania badań oraz szkoleń BHP dla zleceniobiorców, to decydujący jest tu charakter wykonanych czynności. Jeśli zleceniobiorca wykonuje czynności, które w znacznym stopniu narażają go na wypadkowość, należy badania i szkolenie BHP wykonać. Informację o szkoleniu i badaniach najlepiej zawrzeć w samej umowie. Robi się to, aby zabezpieczyć przede wszystkim zleceniodawcę, ponieważ to on w razie wypadku ponosi odpowiedzialność za to zdarzenie.

Gdzie przeszkolić zleceniobiorcę?

Najlepiej wybrać firmę blisko siedziby firmy- wtedy koszty szkolenia będą znacznie niższe! Jeśli jednak preferujesz szkolenie online- warto aby szkolenie poprowadził na żywo pracownik służby BHP! W Internecie jest wiele ogłoszeń “szkolenie wstępne w 5 min”. Warto jednak zadać sobie pytanie- co nasz pracownik wyniesie z tego szkolenia? Bo i za szkolenie w 5 min i za takie w 1,5h musisz zapłacić! 😉

W czym możemy Ci pomóc?

My szkolimy i szybko, i dokładnie. Nie owijamy w bawełnę, ale po naszych szkoleniach pracownik jest przygotowany do bezpiecznej pracy! Współpracując z nami, masz pewność że zapewniasz pracownikom bezpieczeństwo i wiedzę! Zapraszam Cię do kontaktu- kliknij tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *