Kiedy pracodawca jest płatnikiem świadczeń chorobowych

O tym, kto jest płatnikiem świadczeń chorobowych w kolejnym roku, decyduje liczba osób zgłoszonych przez pracodawcę do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada br. 

Prawo do ustalania wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnienie do ich wypłacania przez cały rok kalendarzowy przysługuje płatnikom składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego co najmniej 21 ubezpieczonych na 30 listopada poprzedniego roku. Ustalając liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego należy liczyć każdą osobę jako jednego ubezpieczonego, bez względu na wysokość etatu czy rodzaj zawartej umowy o pracę. Płatnicy składek, którzy są zobowiązani do ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i ich wypłaty, są również zobowiązani do ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

W takiej sytuacji płatnik ma obowiązek wypłacić choremu pracownikowi nie tylko wynagrodzenie chorobowe, ale również zasiłek chorobowy, zasiłek wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek macierzyński. Wypłaty tych świadczeń płatnicy składek mogą dokonywać swoim ubezpieczonym wyłącznie w czasie trwania ubezpieczenia. Do wypłaty zasiłków po ustaniu tytułu ubezpieczenia uprawniony jest jedynie ZUS.


Zmiana liczby ubezpieczonych po 30 listopada

Liczba osób zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego na 30 listopada poprzedniego roku lub na pierwszy miesiąc dokonania takiego zgłoszenia decyduje o uprawnieniu do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego przysługujących ubezpieczonym w danym roku kalendarzowym. Zmiana liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia po 30 listopada lub w kolejnych miesiącach po pierwszym miesiącu, w którym dokonano takiego zgłoszenia, nie ma znaczenia na przyznane wcześniej uprawnienia do ustalania i wypłacania świadczeń.

W liczbie ubezpieczonych zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie należy uwzględniać następujące osoby zgłoszone do ubezpieczenia chorobowego:

  • pracowników,
  • uczniów,
  • osoby wykonujące pracę nakładczą,
  • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. Lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. A także osoby z nimi współpracujące.

Podsumowanie

Każdy ma pełne ręce roboty- i to cały czas. Więc nie dziwią nas telefony, czy dałoby się zrobić…. ? Oczywiście, że dałoby się! Nie przejmuj się dotrzymywaniem terminów, dokumentacją czy czytaniem rozporządzeń! Rzeczy niemożliwe robimy od ręki- od tego jesteśmy 😉

Dlatego:

  1. Najpierw zapoznaj się z naszymi usługami -tutaj-
  2. A później skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy– będziemy mogli wykonać personalizowaną ofertę, skrojoną pod Twoją firmę! 🙂

Do zobaczenia! 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *