Służba BHP- kto może zostać BHP’owcem?

A więc planujesz zostać BHP’owcem? Jako Specjaliści i Główni Specjaliści ds. BHP jesteśmy zdania- że dobrze wybrałeś 😉
W tym wpisie przedstawimy Ci wszystkie wymagania jakie będziesz musiał spełnić abyś mógł zostać zatrudniony w służbie BHP. 

BHP to nie tylko praca biurowa i szkolenia!

Zawód specjalisty czy inspektora BHP kojarzy głównie się z lekką pracą biurową czy szkoleniami okresowymi. Często jednak osoby zainteresowane tym zawodem nie zdają sobie sprawy, z tego jaki jest rzeczywisty zakres obowiązków pracowników BHP. Niejednokrotnie wybierając takie studia kandydaci nie wiedzą jakie wymogi w tym zakresie zostały określone przez ustawodawcę.

Służba BHP to nie tylko nudna praca biurowa i powtarzalne prowadzenie szkoleń! Obchody, postępowania powypadkowe, wdrażanie nowych rozwiązań- to jest właśnie esencja tej pracy!

Z prawnego punktu widzenia BHP’owiec to osoba:

  • która ukończyła studia podyplomowe;
  • albo posiada wykształcenie kierunkowe przynajmniej policealne lub wyższe o specjalności w zakresie BHP;
  • oraz odbyła co najmniej roczny staż kierunkowy.

W ujęciu bardziej ogólnym kandydat taki powinien, oprócz spełnienia wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 4.2 rozporządzenia, posiadać także szczególną wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie. Wykształcenie jest warunkiem koniecznym wynikającym z obowiązujących przepisów prawnych. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, ścieżka kariery pracownika służby BHP jest pięciostopniowa. Może on pracować jako: główny specjalista, starszy specjalista, specjalista, starszy inspektor, inspektor. Zatrudnienie na poszczególnych stanowiskach uzależnione jest od posiadanego wykształcenia oraz stażu pracy. ⛑

Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy powinny zapewnić przygotowanie absolwentów do wykonywania zadań służby BHP. A co za tym idzie – ich zakres  powinien uwzględniać tematykę umożliwiającą uzyskanie takiego przygotowania. Dlatego też zawartość programu kształcenia ma decydujące znaczenie w przypadku wątpliwości, czy dane studia dają wystarczające uprawnienia do wykonywania zawodu. Obecnie w Polsce pracowników służby BHP kształci wiele szkół policealnych, uczelni wyższych i instytutów oferujących swoim słuchaczom studia podyplomowe. Istnieją także uczelnie, które tworzą interdyscyplinarne studia inżynierskie przygotowujące do pracy w służbach BHP. Dzięki temu nadając swoim absolwentom tytuły inżynierów w zakresie BHP.

Staż pracy

Jest to okres zatrudnienia w ramach stosunku pracy w wyodrębnionej komórce organizacyjnej. ❗ Przy czym nie ma tutaj znaczenia wymiar etatu.

UWAGA! Osobom zdobywającym doświadczenie i wykonującym zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, np. na podstawie umowy zlecenia, nie wlicza się tego okresu do stażu pracy. Są one traktowane jako „specjaliści spoza zakładu pracy”, ponieważ nie pracują w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych.

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia , pracownikami służby BHP mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

  1. inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy;
  2. starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:
  3. zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie BHP. Lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie BHP;
  5. starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie BHP;
  6. głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny prac. Albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie BHP.

Przydatne umiejętności?

Pożądaną cechą u specjalisty służby BHP jest również kreatywność. To ona pozwoli mu w skuteczny sposób inicjować i rozwijać na terenie zakładu pracy różne formy popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Praca specjalisty BHP wymaga także sporej motywacji przy wdrażaniu nowoczesnych zasad ochrony i likwidacji niebezpiecznych nawyków. A także likwidacji niekoniecznie pożądanych schematów postępowań nie tylko szeregowych pracowników, ale również pracodawców. Wymiana wiedzy i doświadczenia pomiędzy pracownikami, korzystanie ze sprawdzonych i uznanych na rynku czasopism, publikacji o tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy jak i praca w różnych dziedzinach przemysłu jest tym czynnikiem, który bez wątpienia pozwala na zdobycie ugruntowanej pozycji specjalisty BHP. 🏅

Czy BHP’owiec powinien przejść szkolenie BHP?

Tak! Wiele osób pomija to zagadnienie, a jest ono bardzo ważne. Aby BHP’owiec mógł służyć w jednostce BHP- bezwzględnie musi przejść szkolenie BHP dla służby BHP. (Trochę takie masło maślane 😅)
Zwłaszcza osoby, które dopiero skończyły swoją przygodę z uniwersytetami, obroniły prace i zamierzają iść dalej w tym kierunku. Podstawowa wiedzy, która nieutrwalana może zaniknąć- a nikt nie chciałby zaliczyć wtopy w pierwszym tygodniu swojej nowej pracy.

Jeśli nie wiesz jak wygląda takie szkolenie i jaki zakres tematyczny zawiera- kliknij tutaj. Przekierujemy Cię na podstronę właśnie w tym temacie.

Podsumowanie

Podsumowując, praca pracownika służby BHP jest niewątpliwie pracą ciekawą, ale też  trudną, dającą wiele satysfakcji. Jest to także praca samodzielna, wymagająca bardzo dobrej organizacji, a przy tym komunikatywności. Specjalista służby BHP ma być doradcą zarówno dla pracodawcy, osób kierujących pracownikami, jak i dla pracowników. 🧑‍🏭 W związku z tym powinien stale podnosić swoje kwalifikacje, aby wciąż być na bieżąco zarówno z przepisami prawa, jak i nowościami w zakresie ochrony pracy. Podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach okresowych jak i branżowych pozwala pogłębić nie tylko wiedzę ale daje nowe doświadczenia. 👷

2 komentarze.

  1. Inspektor BHP to taki zawód, na który zawsze będzie zapotrzebowanie. Kolega z pracy zdobył kwalifikacje po studiach online na podyplomówce na WSKZ i sporo ma zleceń dodatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *