Pracodawca gwarantem bezpiecznych warunków pracy

Słowem wstępu…

Przypadki niefrasobliwości lub lekkomyślności pracowników w dziedzinie bhp powinny skłonić każdego pracodawcę, przełożonego oraz pracownika służby bhp do natychmiastowej i stanowczej reakcji i to zarówno wobec pracowników, jak i ich bezpośrednich przełożonych.

W zawartym w ustawie z dnia 26 czerwca 1974r.  zbiorze podstawowych obowiązków pracodawcy, na pierwszym miejscu znajdujemy następujący przepis:

pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Na czym polega realizacja tego obowiązku?

Według tego przepisu pracodawcy mają obowiązek w szczególności:

  • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki jej wykonywania,
  • zapewniać przestrzeganie w firmie przepisów oraz zasad bhp,
  • wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie,
  • kontrolować wykonanie tych poleceń, zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy (np. PIP i PIS) oraz zaleceń społecznego inspektora pracy.

Wszystkie te zadania pracodawcy powinni realizować, pamiętając o stosowaniu nowoczesnych rozwiązań i dzięki temu zazwyczaj bardziej skutecznych. Przykładowo: spawacze tzw. elektryczni zasłaniają twarz maską z odpowiednio ciemną szybką, przez którą – po zgaśnięciu łuku elektrycznego – praktycznie nic nie widać. Tymczasem coraz powszechniejsze są maski, których filtr jest prawie przezroczysty i dopiero po zapaleniu się łuku elektrycznego, przyciemnia się do ustawionej gęstości optycznej. Nowoczesna maska nie tylko nie zmusza spawacza do ciągłego odchylania maski sprzed oczu, ale ułatwia i przyśpiesza jego pracę oraz skuteczniej chroni oczy przed działaniem promieniowania ultrafioletowego.

Organizacja pracy

Organizowanie pracy w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki jej wykonywania następuje głównie przez przeszkolenie pracowników rozpoczynających pracę w zakładzie. A także ich przełożonych – w zakresie przepisów o ochronie pracy. W tym zwłaszcza przepisów i zasad bhp dotyczących danej firmy i warunkujących bezpieczeństwo pracy na poszczególnych stanowiskach. Pamiętając również o zapewnieniu warunków do stosowania, egzekwowania i przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp.

Znajomość przepisów związanych z wykonywaną pracą

Znajomość przez pracodawców, podległych im kierowników oraz pracowników. Jest to oczywiste, niezbędnym warunkiem bezpiecznego organizowania stanowisk pracy i samej pracy. W pełni sprostać temu obowiązkowi można wtedy, gdy pracownicy jak i osoby pełniące w niej funkcje kierownicze, będą systematycznie szkoleni.

Zapewnić przestrzeganie przepisów bhp pracodawca powinien w szczególności przez odpowiednie zapisy w regulaminie pracy, instrukcjach stanowiskowych oraz indywidualnych zakresach obowiązków wręczanych poszczególnym pracownikom.

Nie zawsze takie proste

Pracodawca (oraz każdy, kto jest przełożonym – także pracownik służby bhp) nie powinien „przymykać oka” na omijanie lub lekceważenie przepisów bhp. Przypadki niefrasobliwości lub lekkomyślności pracowników powinny skłonić każdego pracodawcę, przełożonego oraz pracownika służby bhp do natychmiastowej i stanowczej reakcji. Zarówno wobec pracowników, jak i ich bezpośrednich przełożonych.

Każde miejsce pracy mają prawo odwiedzić (o każdej porze dnia i nocy) inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ich celem jest skontrolowanie stanu warunków pracy, w tym warunków sanitarnohigienicznych, a także przestrzeganie prawa pracy wobec pracowników. Każda nieprawidłowość zanotowana przez kontrolującego inspektora przyjmuje formę decyzji lub nakazu, które pracodawca ma obowiązek wykonać pod groźbą kary grzywny.

Wewnętrznym “organem” mającym prawo kontrolować warunki pracy jest przedstawiciel pracowników, nazwany społecznym inspektorem pracy. W wyniku kontroli wydaje, co prawda, tylko zalecenia, ale to pracodawca ma obowiązek zapewnić wykonanie tych zaleceń.

Nasze zalecenia

Jak zwykle nie moglibyśmy zostawić Was bez zaleceń i porad. Jednak nasze zalecenia musimy podzielić na dwa typy pracodawców:

  1. Samodzielny: Jeśli jesteś typem pracodawcy, który ma czas i chęci aby samemu trzymać pieczę nad bezpieczeństwem- czapki z głów! Trzymamy za Ciebie kciuki i zalecamy… czytać, czytać i jeszcze raz czytać! Sami w ten sposób zdobywaliśmy wiedzę, którą mogliśmy stosować w praktyce. W razie jakichkolwiek wątpliwości zatrzymaj numer do nas- prowadzimy konsultacje i porady prawne! Klik.
  2. Zapracowany: Nie przejmuj się- to, że nie masz czasu na siedzenie z nosem w rozporządzeniach niczego nie zmienia! Jednak ważne, abyś nie wybrał drogi “jakoś to będzie”. Bagatelizowanie lub odkładanie spraw na później tylko powiększy Twoje problemy. Tutaj polecamy wybrać outsourcing BHP– który opisaliśmy tutaj. W skrócie, nie będziesz musiał zawracać sobie głowy kwestiami BHP.

Natomiast dla obu typów pracodawców polecamy wykonywać co jakiś czas Audyt BHP. Nie tylko sprawdzi czy wszystko jest tak jak Pan Bóg Paragraf przykazał, ale pomoże wypracować dobre nawyki BHP. Po takim audycie otrzymasz listę rzeczy “do poprawy”, a także zalecenia- jak zrobić to dobrze i nie naruszyć budżetu.

Z odpowiednią pomocą bycie pracodawcą nie jest takie trudne 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *