Praca na wysokości i związane z tym obowiązki pracodawcy

Praca na wysokości i związane z tym obowiązki pracodawcy
Praca na wysokości należy do prac szczególnie niebezpiecznych, zagrażających życiu i zdrowiu pracowników. W trakcie ich wykonywania należy wykazać się szczególną ostrożnością. Przy pracach wysokościowych bardzo ważne jest przestrzeganie wszystkich zasad BHP. Bagatelizowanie tych przepisów może prowadzić do wypadków z utratą zdrowia, a nawet życia.
Praca na wysokości oznacza między innymi pracę na rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach lub innych podwyższeniach, znajdujących się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem terenu lub poziomem podłogi. Pracą na wysokości nie jest praca na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta jest osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi albo wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.
Do wykonywania pracy na wysokości mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy, którzy:
– posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości (skierowanie na badania wysokościowe powinno zawierać wyraźną adnotację o pracy powyżej lub poniżej 3 m),
– odbyli szkolenie w zakresie bhp oraz instruktaż stanowiskowy zapoznający ich ze specyfikom prac na wysokości oraz zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy,
– mają zagwarantowane środki ochrony indywidualnej,
– zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą
Praca na wysokości a obowiązki pracodawcy względem pracowników:
Ze względu na zaliczanie prac na wysokości do tzw. prac szczególnie niebezpiecznych pracodawca ma szereg obowiązków, których celem jest zapewnienie bezpiecznego wykonania pracy. Do najważniejszych należą:
– zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami i wyznaczonych w tym celu osób,
– zapewnienie odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
– zapewnienie pracownikom instruktażu stanowiskowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.