ZEROWY PODATEK PIT DLA MŁODYCH

PIT „zero” dla młodych

W dniu 24 lipca 2019 r. prezydent RP podpisał ustawę, która wprowadza program „Bez PIT dla Młodych”.

Dla kogo nowa ulga w PIT?
Dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z wykonywanej pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą.

Na czym polega ulga?
Ulgą objęte będą przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości podstawy opodatkowania w kwocie 85 528 zł w roku podatkowym.
Do tego limitu przychody młodego podatnika będą zwolnione z PIT.
W bieżącym 2019 roku limit zwolnienia będzie wynosił 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy, od sierpnia 2019r. do grudnia 2019r.
Zwolnienie będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli pracownik zarobi więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Ile zyska młody pracownik? – ZOBACZ W TABELI

Kiedy ulga zacznie obowiązywać?
Przepisy o uldze wejdą w życie 1 sierpnia 2019 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r.
W 2019 r. płatnik nie będzie mieć obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT (wzór oświadczenia przesyłam w załączeniu).
Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają dopiero w zeznaniu rocznym za 2019 r.
Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek – bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *