Wolne za oddanie krwi?

Oddanie krwi- wolne. Nowe przepisy!
A jeśli chcesz być na bieżąco- wejdź tutaj.

Nowe uprawnienie pracownicze?

2 dnia wolne od pracy to nowe uprawnienie pracownicze. Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 21 stycznia 2021r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od 26  stycznia 2021 r. honorowym dawcom krwi, którzy oddadzą krew lub jej osocze po chorobie COVID-19 przysługuje, zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddali krew lub jej składniki a także w dniu następnym. Dotychczas honorowi dawcy krwi mieli prawo do zwolnienia od pracy tylko i wyłącznie w dniu oddania krwi. Zwiększona liczba dni wolnych obowiązuje w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Dodatkowe dni wolne mają zachęcić krwiodawców i ozdrowieńców do częstszego odwiedzania punktów poboru krwi. Co ważne nie tylko ozdrowieńcom przysługuje ten przywilej ale wszystkim honorowym krwiodawcom.

Dokumentem poświadczającym uprawnienia jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA. Zaświadczeń ze stacji krwiodawstwa nie wolno przechowywać w aktach osobowych. Można o nie poprosić pracownika jedynie do wglądu. Dwudniowe zwolnienie od pracy z tytułu oddania krwi lub osocza jest zwolnieniem z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Pracodawca- kolejny obowiązek?

Pracodawca ma obowiązek zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi i na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy (par. 12). Za czas tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 297 Kodeksu pracy.

Oddanie krwi-wolne. Sprawdź co jeszcze mamy dla Ciebie! Kliknij tutaj!