Kontrola okresowa na budowie

Kontrola okresowa urządzeń elektrycznych na budowie.

Inne wpisy w tematyce BHP znajdziesz również tutaj.

Na budowie bardzo ważne jest, aby przestrzegać nie tylko przepisów bhp dotyczących środków ochrony indywidualnej pracowników, ale również aby pamiętać o przeglądach pod względem bezpieczeństwa m.in. stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych.

Wymogi prawne
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003.47.401  § 58
Co ile?

 Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa odbywa się co najmniej jeden raz w miesiącu. Natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych;

2) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc;

3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

§53.
1.Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

Natomiast inny artykuł mówi:

§59.
1.W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacji, o której mowa w § 53 ust. 1, należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

Czy sprawdziłeś już najświeższe wiadomości? Jeśli nie wiesz o czym mowa, zajrzyj na nasze social media! Jesteśmy tam 24/7!

Najważniejsze zasady

Kontrola okresowa urządzeń na budowie rządzi się swoimi zasadami. Oto najważniejsze z nich.

  1. Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym powinny znajdować się u kierownika budowy.
  2. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce konserwacji urządzeń.