Zmiany w przepisach – praca przy komputerze

W piątek 17.11.2023r. zaczynają obowiązywać zmienione przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Co się zmienia? Dla Was streściliśmy całość w pigułce wiedzy! Zapraszamy do czytania.

Krok w przyszłość

Celem zmiany jest dostosowanie treści Rozporządzenia do zmian technologicznych, które zaszły od czasu jego wydania w 1998 r. W ciągu 25 lat obowiązywania Rozporządzenia miał miejsce znaczący postęp technologiczny, który wpłynął m.in. właśnie na sposób organizowania stanowisk pracy. Upowszechniło się np. stosowanie laptopów, skanerów, czy drukarek w miejscu pracy, a odeszło od zapomnianych już wszystkim faxów!

Zmiana definicji stanowiska pracy
Już od 17 listopada dojdzie do aktualizacji definicji stanowiska pracy. Teraz będzie to:

przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika, krzesłem i stołem oraz opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.


Zmiany w przepisach dotkną nie tylko pracowników- ale również pracodawców!

Warto zaznaczyć, nie zmienia się zawarta w Rozporządzeniu definicja pracownika! Jako pracownika w dalszym ciągu należy rozumieć każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta i stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

  • Pracodawca zapewnia już nie tylko okulary
    Począwszy od 17 listopada pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikom nie tylko okularów korygujących wzrok, tak jak dotychczas, ale i szkieł kontaktowych. Nie zmienią się zasady ich zapewnienia. Pracodawca będzie zobowiązany do ich zapewnienia, jeśli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (medycyny pracy) wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Zmiany również w BHP

Zmianie ulegną też minimalne wymagania BHP oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe.

O co pracownik może się ubiegać?

  • Pracownikom pracującym z użyciem laptopów pracodawca powinien zapewnić stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę. Mają one zapewnić ustawienie ekranu tak, by jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika. W tym przypadku należy również pamiętać o dodatkowej klawiaturze i myszy. Odnośnie do klawiatury i myszy Rozporządzenie przewiduje, że powinny one stanowić osobne elementy wyposażenia podstawowego stanowiska pracy.
  • Na życzenie pracownika stanowisko pracy należy też wyposażyć w podnóżek.
  • Jeśli praca wiąże się z korzystaniem z dokumentów, pracownik może zwrócić się również o wyposażenie jego stanowiska w uchwyt na dokumenty. Uchwyt ten ma posiadać regulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz odległości od pracownika.
Tym razem zmiany w przepisach obejmują również zakres BHP.
  • Zmiany obejmują też wymagania dotyczące m.in. konstrukcji stołu. Ta powinna umożliwiać ergonomiczne ustawienie elementów wyposażenia stanowiska pracy. W szczególności powinna zapewniać wystarczającą powierzchnię, gwarantującą łatwe posługiwanie się elementami wyposażenia stanowiska i wykonywanie czynności związanych z pracą. Powierzchnia stołu powinna umożliwiać przy tym ustawienie klawiatury- z zachowaniem takiej odległości od przedniej krawędzi stołu, która umożliwia podparcie dla rąk i przedramion. Elementy wyposażenia stanowiska powinny być natomiast ustawione w takiej odległości od pracownika, by nie powodowały konieczności przyjmowania wymuszonych pozycji.
  • Pracownik powinien mieć również zapewnioną odpowiednią przestrzeń do umieszczenia nóg pod blatem stołu. A także do przyjęcia wygodnej pozycji i możliwości jej zmiany podczas pracy. Na dostosowanie stanowisk pracy do wymogów Rozporządzenia pracodawcy mają 6 miesięcy począwszy od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów.

Masz problem? Chciałbyś się poradzić?

Wiemy, że zmiany nie zawsze przychodzą nam łatwo. Od tego jesteśmy MY! Pomożemy stworzyć całą dokumentację, zajmiemy się najtrudniejszymi sprawami kadrowo-płacowymi i BHP. Na rynku działamy już 15 lat – dlatego wiemy co robimy!

Skontaktuj się z nami!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *