Urlop rodzicielski, macierzyński- kumulacja okresów

Kumulowanie okresów opieki? Czy można? Jak to zrobić? 

Pracownica chciałaby po urlopie macierzyńskim skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, a urlop rodzicielski na pierwsze dziecko wykorzystać później, łącząc go z urlopem rodzicielskim na drugie dziecko (kumulując okresy opieki).
Czy jest to dopuszczalne? ????
Nie, pracownica może “odroczyć” co najwyżej określony ułamek urlopu rodzicielskiego, pod warunkiem wykorzystania jego części bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. ????
 
Pracownicy, która urodziła dziecko przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni (art. 180 § 1 pkt 1 K.p.). Po wykorzystaniu urlop macierzyński ma ona prawo (na równych prawach z pracownikiem – ojcem) do 32 tygodni urlopu rodzicielskiego (art. 1821a § 1 pkt 1 K.p.). ????
Chcesz być na bieżąco? Sprawdź co piszemy na innych portalach!
Facebook, Instagram, LinekdIn– znajdziesz nas też tutaj!
 
Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w częściach nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.????
 
Jednakże należy go rozpocząć bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i wykorzystać nie więcej niż w 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej, w wymiarze wielokrotności tygodnia (art. 1821c § 1-2 K.p.). Maksymalnie połowa może być przy tym odroczona.
Uwaga! Urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu (art. 1821c § 3 zd. 1 K.p.).
W omawianych okolicznościach żadna z części urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni, z wyjątkiem:
  • pierwszej, która nie może być krótsza niż 6 tygodni,
  • sytuacji, gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest krótsza niż 8 tygodni (art. 1821c § 4 pkt 1 lit. a i pkt 2 K.p.).

W świetle powołanych przepisów oraz przy założeniu, że ojciec dziecka nie będzie korzystał z omawianych uprawnień, pracownica z pytania powinna wystąpić o część urlopu rodzicielskiego (najlepiej o 16 tygodni, gdyż i tak nie może odroczyć więcej niż pozostałe 16 tygodni), spełniając w ten sposób bezwzględny nakaz bezpośredniości. Jeśli tego nie zrobi, utraci prawo do urlopu rodzicielskiego.

 Dodajmy, że wystąpienie o część urlopu jest możliwe tylko w trybie przewidzianym w art. 1821d § 1 K.p., tzw. wnioskowania z dołu – w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Drugi tryb, tzw. z góry, uregulowany w art. 1791 § 1 K.p. (wnioskowanie nie później niż w ciągu 21 dni po porodzie), dotyczy uprawnionej, występującej o cały urlop rodzicielski, z którego następnie może zrezygnować, jednak tylko na rzecz ojca mającego status pracownika albo ubezpieczonego z innego tytułu. W takim przypadku odroczenie części urlopu nie jest już możliwe.
Chcesz dowiedzieć się więcej o zagadnieniach kadrowych?
Zajrzyj tutaj!