umowa

Skrócony okres wypowiedzenia

Skrócony okres wypowiedzenia W informacji o warunkach zatrudnienia osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony zamieszczono zapis w punkcie dotyczącym okresu wypowiedzenia. Umowa