szkolenia

Ekwiwalent za pranie odzieży

Ekwiwalent za pranie odzieży W myśl art. 2379 § 1 K.p., pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym

Karta opisu stanowiska

Kto ma obowiązek sporządzić kartę opisu stanowiska pracy?   Zasadniczo przepisem Kodeksu pracy, z którego można by wywnioskować konieczność sporządzenia opisu stanowiska pracy jest art. 94

Szkolenie BHP online- warto?

Szkolenie BHP online- czy warto? Każdy pracownik musi zostać przeszkolony- i kropka. Wie to każdy pracodawca i mamy nadzieję, że pracownik też. Powoli szkolenia stacjonarne