outsourcing BHP

Specjalista BHP spoza zakładu pracy

Kto odpowiada za bezpieczeństwo? Za BHP na terenie zakładu pracy odpowiedzialność spoczywa na pracodawcy i jak wynika z treści art. 207 § 1 w zw. z art. 23711 § 3 K.p., nie może