odszkodowanie

Dyskryminacja-pracownik vs. pracodawca

DYSKRYMINACJA – rozwiązywanie problemów- złoty HR Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia z powodu dyskryminacji pracownika. Sytuacja Pracownik składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy