Światowy Dzień Ergonomii

Ergonomia to nauka zajmująca się przystosowaniem narzędzi, maszyn, mebli, technologii oraz warunków pracy do anatomicznych możliwości człowieka i środowiska, w którym przebywa. Jej celem jest zwiększenie wydajności pracowników i wyeliminowanie źródeł wielu chorób zawodowych. Ale co to oznacza w praktyce? Jak ergonomicznie pracować? I czy aby na pewno jest to tak ważne jak wszyscy mówią?

Ergonomia w miejscu pracy

Najwięcej o ergonomii w pracy mówi się przy stanowiskach administracyjnych. Jest to spowodowane wielogodzinną pozycją wymuszoną – której niestety, pracownicy często nie zmieniają. Praca przy biurku, przed monitorem, przy stosach dokumentów powoduje wiele problemów! Im dłużej przebywamy przed monitorem, tym gorzej dla naszych oczu czy kręgosłupa, w związku z tym tak ważne jest odpowiednie dostosowanie urządzeń, aby jak najmniej obciążać organizm.

Jednak ergonomia to nie tylko dobrze ustawione biurko, krzesło czy monitor! To zagadnienie tyczy się również pracowników robotniczych np. na produkcji. Odpowiedni rozkład narzędzi na stanowisku pracy, możliwość regulacji stołów czy łatwe do przenoszenia ładunki… To wszystko przekłada się na mniejsze zmęczenie i większe możliwości! Praca staje się lżejsza, przyjemniejsza a my mamy siły aby robić więcej.

Praca biurowa- na co zwrócić uwagę

Przerwy!

taką, która nie będzie obciążała wzroku. Lub będzie wykonywana w zmienionej pozycji ciała. W wypadku gdy pracodawca nie może zapewnić zmiany w pracy, musi on zezwolić na co najmniej 5-minutową przerwę co każdą godzinę pracy przed ekranem monitora (§ 7 rozporządzenia). Taka przerwa jest wliczana do czasu pracownika i nie wpływa ona na obniżenie wynagrodzenia za pracę.
A Twoim obowiązkiem jest korzystanie z tych przerw!

Ergonomia pracy biurowej - na co powinniśmy zwrócić uwagę? - Aplikuj.pl
Złe nawyki w procentach- ergonomia w pracy!

Ergonomia stanowiska – oto jak powinno ono wyglądać:

 • stanowisko pracy powinno być na tyle duże, aby pozwalało na swobodne korzystanie z wszystkich elementów obsługiwanych ręcznie w zasięgu ręki,
 • odległość między monitorami powinna wynosić 60 cm, a między pracownikiem a tyłem innego sąsiedniego monitora – 80 cm,
 • odległość między pracownikiem a monitorem powinna wynosić od 40 cm do 75 cm, na każdego pracownika powinny przypadać 2 m2 wolnej przestrzeni podłogi. A także 13 m2 objętości pomieszczenia, bez ograniczeń meblami, sprzętami itp.,
 • monitor ekranowy powinien spełniać określone wymagania. Znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne, a obraz stabilny. Ekran powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony w odpowiedni filtr itd.
 • klawiatura komputera powinna być ustawiona min. 10 cm od brzegu stołu oraz powinna stanowić osobny element wyposażenia podstawowego stanowiska pracy. Jej powierzchnia powinna być matowa, a znaki kontrastowe i czytelne,
 • wszystkie niezbędne urządzenia potrzebne w pracy przy komputerze powinny być w zasięgu ręki pracownika, nie wymuszając zmiany jego pozycji.
 • wysokość stołu powinna pozwolić na swobodną pozycję pracownika. W której podczas pracy przy komputerze między ramieniem a przedramieniem zachowany jest kąt prosty,
 • wysokość stołu, na którym znajduję się monitor ekranowy powinna móc pozwolić na odpowiedni kąt obserwacji ekranu monitora w zakresie 20–50° w dół. (licząc od linii poziomej na wysokości oczu pracownika do linii poprowadzonej od jego oczu do środka ekranu). Przy czym górna krawędź ekranu monitora nie powinna znajdować się powyżej oczu pracownika.
 • kolana siedzącego przy stole pracownika nie powinny dotykać blatu, przestrzeń pod stołem powinna być swobodna,
 • powierzchnia blatu stołu powinna być matowa, najlepiej barwy jasnej.

Ergonomia pracy biurowej - na co powinniśmy zwrócić uwagę? - Aplikuj.pl
Tak powinno wyglądać Twoje stanowisko pracy- ergonomia w pracy siedzącej.

Po co to wszystko? Czyli co się stanie jak nie będziemy pracować ergonomicznie!

Nieergonomiczne stanowisko pracy może być przyczyną negatywnych skutków zdrowotnych dla pracowników, a dla pracodawcy źródłem kosztów. Do tych negatywnych skutków zalicza się m.in.:

 • bezpośrednie urazy. Na przykład nieprawidłową pozycję ciała przy dźwiganiu – uraz kręgosłupa – wypadek przy pracy,
 • pośrednie urazy. Przykładowo nieprawidłowe oświetlenie stanowiska pracy powodujące niedoświetlenie albo olśnienia. Będące przyczyną nieprawidłowej oceny odległości w pobliżu ruchomych części maszyny – niebezpieczne zbliżenie dłoni, pochwycenie przez ruchomą część – uraz – wypadek,
 • Choroby. Na przykład konieczność wykonywania przez całą zmianę roboczą powtarzalnych ruchów z użyciem tych samych grup mięśni.
 • uciążliwości fizyczne. Dla przykładu długotrwałą siedzącą albo stojącą pozycję przy pracy powodującą bóle mięśni i stawów, uciążliwości psychiczne. Przykładowo zbyt dużą liczbę przyrządów i sygnalizatorów rozmieszczonych na niewielkiej przestrzeni wymagającą znacznego wysiłku psychicznego dla przeprowadzania analizy procesu technologicznego – powodujące rozdrażnienie, stres, zmęczenie,
 • dyskomfort, na przykład biurowa praca koncepcyjna wykonywana w klimatyzowanym pomieszczeniu bez możliwości miejscowej regulacji temperatury i wilgotności powietrza, ze słyszanym ciągłym szumem nawiewanego powietrza – dodatkowe zmęczenie spowodowane nie tyle wysiłkiem związanym z pracą, ile wynikającym z warunków środowiska pracy.

Podsumowanie

Cieszymy się, że powstają takie dni jak Światowy Dzień Ergonomii! Pozwala on uświadamiać jak ważna jest ergonomia w codziennym życiu. W tym dniu życzymy Wam dużo ergonomicznych miejsc pracy, wiele treściwych przerw i mało negatywnych skutków złej postawy ciała!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *