Darmowe kursy UDT

Już za chwilkę rusza nowy nabór wniosków na dofinansowanie szkoleń dla pracowników. Czy możesz skorzystać z tego dofinansowania? Sprawdź!

Co, gdzie i kiedy?

Już od 1 marca (w powiecie świdnickim) rusza nabór wniosków na dofinansowanie szkoleń z budżetu Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na złożenie wniosków mamy jedynie kilka dni- dlatego należy się do tego dobrze przygotować!

Czym jest KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest narzędziem rynku pracy. Stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy. Ta cześć składki jest przeznaczana na kształcenie ustawiczne podejmowane z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Kształcenie to polega na stałym rozwoju i doskonaleniu przez całe życie.

Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie pracy z powodu braku dopasowania kompetencji pracowników do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

FS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może wystąpić:

 • każda jednostka organizacyjna (również nieposiadająca osobowości prawnej),
 • osoba fizyczna,

jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu.

Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią tzw. pomoc de minimis. Jest to taki rodzaj wsparcia dla przedsiębiorców, które nie narusza konkurencji na rynku. Wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 tysięcy euro w przeciągu 3 lat.

Na co mogę złożyć wniosek?

Każda firma może złożyć jeden wniosek na wiele kursów/szkoleń, ale należy wybrać odpowiednią kategorię. Jest ich kilka, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Poniżej przedstawiamy możliwości 🙂

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

W ramach tego priorytetu finansowane jest kształcenie (dla cudzoziemców i polskich pracowników/pracodawców), które adresuje specyficzne potrzeby, jakie mają pracownicy cudzoziemscy i Pracodawcy ich zatrudniający. Wśród specyficznych potrzeb pracowników cudzoziemskich znajduje się w szczególności:

 • doskonalenie znajomości języka polskiego oraz innych niezbędnych do pracy języków, szczególnie w kontekście słownictwa specyficznego dla danego zawodu/branży;
 • doskonalenie wiedzy z zakresu specyfiki polskich i unijnych regulacji dotyczących wykonywania określonego zawodu;
 • ułatwianie rozwijania i uznawania w Polsce kwalifikacji nabytych w innym kraju;
 • rozwój miękkich kompetencji, w tym komunikacyjnych, uwzględniających konieczność dostosowania się do kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw i innych podmiotów, zatrudniających cudzoziemców.

Z kształcenia w ramach tego priorytetu mogą korzystać również Pracodawcy i pracownicy z polskim obywatelstwem, o ile w uzasadnieniu wniosku zostanie wykazane, że szkolenie to ułatwi czy też umożliwi pracę z zatrudnionymi bądź planowanymi do zatrudnienia w przyszłości cudzoziemcami.

A może wprowadzasz nowe technologie lub maszyny?

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy

Przez pojęcie „nowe procesy, technologie, narzędzia pracy” należy rozumieć procesy, technologie, maszyny czy rozwiązania nowe dla wnioskodawcy (nie dla całego rynku).

Wnioskodawca musi udowodnić, że w ciągu:

 • jednego roku przed złożeniem wniosku, bądź od dnia złożenia wniosku do jednego miesiąca po ukończeniu kształcenia zostały/zostaną zakupione nowe maszyny, narzędzia lub wdrożone nowe procesy, technologie i systemy.
 • A osoby objęte kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi / planowanymi do wprowadzenia zmianami.

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
Niniejszy priorytet pozwala na sfinansowanie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności ogólnozawodowych (w tym tzw. kompetencji miękkich) – o ile powiązano je z wykonywaniem pracy w zawodzie deficytowym. Pracodawca musi udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu świdnickiego lub województwa dolnośląskiego.

Zatrudniasz osoby 50+ ?

4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia
W ramach niniejszego priorytetu środki KFS są rozdysponowane na sfinansowanie kształcenia ustawicznego osób wyłącznie w wieku powyżej 50 roku życia (zarówno pracowników, jak i Pracodawców), które zostały zatrudnione w okresie ostatniego roku lub którym w okresie ostatniego roku zmieniono zakres obowiązków w aktualnym miejscu pracy, albo będzie zmieniony w perspektywie najbliższych 3 miesięcy od momentu złożenia wniosku. Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego, w momencie składania przez Pracodawcę wniosku o dofinansowanie w PUP.

5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami
rodzin wielodzietnych

Przyjęty zapis priorytetu pozwala na sfinansowanie niezbędnych form kształcenia ustawicznego osobom (np. matce, ojcu, opiekunowi prawnemu), które powracają na rynek pracy po przerwie
spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Dotyczy on osób, które w ciągu jednego roku przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie podjęły pracę po przerwie spowodowanej
sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką
odpadami

Niniejszy priorytet wynika z coraz bardziej widocznych zjawisk związanych z rynkiem pracy. Ważne jest, by kadry gospodarki dysponowały nowoczesnymi umiejętnościami, potrzebnymi w scyfryzowanych branżach oraz (lub w tym) w sektorze energetycznym i gospodarce obiegu zamkniętego.

Gdzie składamy wnioski?

Gotowe wnioski możesz złożyć albo drogą elektroniczną, za pośrednictwem EPUAP. Jest też możliwość złożenia dokumentów tradycyjnie- w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Jaką firmę szkolącą wybrać?

Wybierając firmę szkolącą warto jest pamiętać o tym, aby była ona wpisana do RIS. Skromnie wspominając- jesteśmy jedną z nielicznych firm szkolących na terenie Świdnicy, która jest wpisana do tego rejestru 🙂

W czym możemy pomóc?

Jak już wiesz, jesteśmy wpisani do RIS- więc jesteśmy w stanie profesjonalnie i spełniając wszystkie standardy Urzędu Pracy przeprowadzić Twoje szkolenie. A w jakim zakresie szkolimy? Spójrz sam!

Szkolenia UDT:

 • szkolenia na podnośniki, podesty ruchome, żurawie UDT – sprawdź nasz plan szkolenia oraz jakie zapewniamy warunki kliknij tutaj.
 • szkolenia na suwnice UDT– sprawdź jak szkolimy i dlaczego nasi klienci mają największą zdawalność- kliknij tutaj.
 • szkolenia na wózki widłowe UDT– nasze najpopularniejsze szkolenia, które pokochały największe korporacje w regionie- kliknij tutaj.

Co więcej?

Szkolimy wychodząc poza schemat! Prowadzimy szkolenia z zakresu:

 • bezpieczne prace na wysokościach
 • ewakuacja z wózka widłowego i bezpieczna wymiana butli gazowej
 • dyrektywa maszynowa
 • szkolenia SEP- w tym też jesteśmy PRO!

Jeśli interesuje Cię ten lub inny zakres naszych działań– śmiało, odpowiemy na każde pytanie! Przejdź bezpośrednio do zakładki kontakt, klikając tutaj.

A może z innej beczki!

Szkolimy z zakresu Kadr i Płac, więc jeśli Twój pracownik jest przenoszony do innego działu, lub wraca po urlopie macierzyńskim i przydałoby się odświeżyć wiadomości. Jesteśmy właśnie dla Ciebie 😉

Sprawdź co czyni nas ekspertami od spraw kadrowo-płacowych. kliknij tutaj.

Gdzie znajdę wszystkie informacje?

Wszystkie szczegółowe informacje jak i dokumenty do pobrania znajdziesz na stronie internetowej PUP Świdnica- kliknij tutaj, a przekieruje Cię na oficjalną stronę PUP Świdnica. Znajdziesz tutaj wnioski, dokumenty do pobrania jak i wskazówki od świdnickiego Urzędu Pracy.

Powodzenia, trzymamy za Was kciuki!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *