wyrok

Zwolnienie pracownika

Wypowiedzenie umowy Ze względów ekonomicznych musisz zlikwidować jedno z analogicznych stanowisk pracy? Czy istnieją jakieś zasady doboru pracownika, z którym powinieneś rozwiązać umowę o pracę? Jeżeli