stanowisko

Karta opisu stanowiska

Kto ma obowiązek sporządzić kartę opisu stanowiska pracy?   Zasadniczo przepisem Kodeksu pracy, z którego można by wywnioskować konieczność sporządzenia opisu stanowiska pracy jest art. 94