odzież robocza

Ekwiwalent za pranie odzieży

Ekwiwalent za pranie odzieży W myśl art. 2379 § 1 K.p., pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym