akta

Ponowne zatrudnienie- kwestia akt osobowych

Ponowne zatrudnienie pracownika i akta osobowe Nie zawsze, jest konieczne wpinanie do nowych akt dokumentów (odpisów dokumentów), które pracodawca zgromadził w poprzednim zatrudnieniu. (np. potwierdzających