BHP w praktyce

male occupational health and safety officer inside factory doing inspection

25 maja 2019

OCHRONA PRZED SMOGIEM SZALE I MASKI ANTYSMOGOWE

Zła jakość powietrza, smog i pył jest niebezpieczny i nie należy go lekceważyć, uznawany jest jako jeden z najważniejszych czynników ryzyka zdrowotnego. Zwłaszcza dla osób pracujących na zewnątrz. Pracodawca, zgodnie z art. 207 § 2 Kodeksu pracy, obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce […]

Aktualności, Bez kategorii, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
21 maja 2019

Rękawice antyprzecięciowe

Rękawice antyprzecięciowe: Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, nr 259, poz. 2173). Dyrektywa rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (89/686/EWG). Polska norma PN – EN 388:2016 norma […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
14 maja 2019

Praca na wysokości i związane z tym obowiązki pracodawcy

Praca na wysokości i związane z tym obowiązki pracodawcy Praca na wysokości należy do prac szczególnie niebezpiecznych, zagrażających życiu i zdrowiu pracowników. W trakcie ich wykonywania należy wykazać się szczególną ostrożnością. Przy pracach wysokościowych bardzo ważne jest przestrzeganie wszystkich zasad BHP. Bagatelizowanie tych przepisów może prowadzić do wypadków z utratą zdrowia, a nawet życia. Praca […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
11 maja 2019

BARIERY I KURTYNY ŚWIETLNE

Bariery i kurtyny świetlne Bariery i kurtyny świetlne to bardzo praktyczne urządzenia zabezpieczające, zapewniające dobry dostęp do wyposażenia maszyny i nadzorujące duże obszary. Dostępne są różne systemy w zależności od funkcji i wymagań pod względem poziomu bezpieczeństwa. Wymagania bezpieczeństwa znajdują się w normach międzynarodowych. Istnieje kilka poziomów bezpieczeństwa zależnych od rodzaju zagrożenia i stopnia ryzyka. […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
6 maja 2019

OBUWIE ROBOCZE

Obuwie robocze Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające go przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla jego zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. W myśl tych samych przepisów pracodawca powinien również dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w polskich normach. Przeciętny człowiek wykonuje […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
9 kwietnia 2019

Nowe regulacje w zakresie uprawnień do obsługi wózków widłowych

Nowe regulacje w zakresie uprawnień do obsługi wózków widłowych Przypominamy, że do najważniejszych zmian należy zniesienie imiennych zezwoleń na wózki widłowe. Osoby, które kiedyś zrobiły kurs niezakończony egzaminem UDT, będą musiały w najbliższych miesiącach lub latach uzupełnić kwalifikacje. W ramach nowych regulacji bez zmian zostają uprawnienia UDT. Imienne zezwolenia; 1) wystawione do dnia 31 grudnia […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
12 marca 2019

INSTRUKCJE BHP W ZAKŁADZIE

W zakładzie pracy powinny zostać opracowane oraz udostępnione pracownikom instrukcje BHP. Jakie instrukcje powinny znajdować się w firmie? Niezależnie od charakteru firmy do podstawowych instrukcji należą: I pomocy, Postępowania na wypadek Pożaru, Ogólna, Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi. Pozostałe instrukcje sporządzane są ze względu na sprzęt, stosowanych technologii oraz wykonywanych prac . […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
4 marca 2019

ELEKTRONARZĘDZIA W ZAKŁADZIE PRACY

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, maszyny i urządzenia z których korzystają pracownicy należy zabezpieczyć przed stworzeniem zagrożenia dla zdrowia użytkowników. Należy uczulić pracowników, aby przed przystąpieniem do pracy sprawdzili czy urządzenia są kompletne, nie mają uszkodzonych kabli, czy osłon. Pracownicy powinni zostać pouczeni jak używać takich narzędzi właściwie, zważając na […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
24 stycznia 2019

PRACA NIEBEZPIECZANA- PRACA W ZBIORNIKU

PRACA NIEBEZPIECZANA- PRACA W ZBIORNIKU Prace w zbiornikach, kanałach, studzienkach w tym kanalizacyjnych oraz we wnętrzach urządzeń technicznych i innych przestrzeniach zamkniętych są zakwalifikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jako prace szczególnie niebezpieczne. Wykonując tego typu prace trzeba […]

Aktualności, BHP w praktyce, Inne równie ważne 0 Comment
18 stycznia 2019

Hałas- czy jest groźny ?

Świat staje się coraz głośniejszy. Pozornie nie robi to na nas większego wrażenia, ale tak naprawdę hałas jest prawdziwym cichym zabójcą. Coraz więcej jest maszyn, samochodów, ryczących nad głową odrzutowców i, oczywiście, wszędobylskiej muzyki. Kłopot nie tylko w tym, że powoli tracimy słuch (w Polsce żyje około 600 tysięcy ludzi z uszkodzeniem słuchu wymagającym stosowania […]

BHP w praktyce, Inne równie ważne 0 Comment