Aktualności

16 września 2019

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej stanowi jednej z najważniejszych obowiązków, jakie nakładają na pracodawcę przepisy prawa pracy. Środki ochrony indywidualnej to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
14 września 2019

KILKA ZMIAN W KODEKSIE PRACY

Z dniem 7 września weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, a która wprowadziła kilka zmian: 1.Mobbing i dyskryminacja Nowelizacja przepisów zniesie katalog przyczyn dyskryminacji. Obecnie mówimy o dyskryminacji, gdy pracownik jest traktowany gorzej ze względu na określone cechy, osobiste lub te związane z pracą. O dyskryminacji możemy […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
27 sierpnia 2019

DRGANIA – WIBRACJE

DRGANIA – CZY SĄ NIEBEZPIECZNE? Czym są drgania? Drgania mechaniczne inaczej wibracje są to drgania akustyczne o niskiej częstotliwości, które rozprzestrzeniają się w ośrodkach stałych i przekazywane są do organizmu osoby pracującej przez określoną część jego ciała, która bezpośrednio dotyka drgającego przedmiotu (źródła drgań). Drgania o częstotliwościach niższych od 20 Hz człowiek odczuwa jako wibracje, […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
20 sierpnia 2019

Służba bhp w małych i dużych firmach

Bezwzględnym wymogiem tworzenia służby bhp objęci są pracodawcy zatrudniający powyżej 100 pracowników. Zadania służby bhp w zakładach o niższym stanie zatrudnienia mogą być powierzone pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy – nawet w ramach tego samego stosunku pracy. W niektórych sytuacjach zadania służby bhp może też wypełniać sam pracodawca lub specjalista z zewnątrz. Służbę bhp, pełniącą […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
19 sierpnia 2019

BIURO NIECZYNNE W DN. 20.08.2019

W związku z przeprowadzaną modernizacją TAURON w dniu 20.08.2019r. w godzinach 09:00-14:00 nastąpi planowane wyłączenie prądu, w związku z powyższym kontakt e-mailowy może być utrudniony. Będziemy dla Państwa dyspozycji pod następującymi numerami telefonu: Dział kadr 731-414-087 Dział BHP 733-318-222. Za niedogodności przepraszamy.”

Aktualności, Inne równie ważne 0 Comment
16 sierpnia 2019

RODZAJE GAŚNIC

Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Najpowszechniej stosowanymi i najskuteczniejszymi środkami gaśniczymi są proszki gaśnicze oraz dwutlenek węgla. Proszki gaśnicze i dwutlenek węgla są środkami bardzo uniwersalnymi o szerokim zakresie zastosowania. GRUPY POŻARÓW Grupa pożarów A: pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
27 lipca 2019

ZEROWY PODATEK PIT DLA MŁODYCH

PIT „zero” dla młodych W dniu 24 lipca 2019 r. prezydent RP podpisał ustawę, która wprowadza program „Bez PIT dla Młodych”. Dla kogo nowa ulga w PIT? Dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z wykonywanej pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
23 lipca 2019

Ocena ryzyka zawodowego obowiązkiem pracodawcy

Definicja ryzyka zawodowego Przez ryzyko zawodowe rozumie się prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń wynikających z wykonywanej pracy, a powodujących straty – czyli pojawienie się u pracowników problemów zdrowotnych. Mogą być one spowodowane zagrożeniami zawodowymi występującymi w danym środowisku pracy, ale mogą też wynikać ze sposobu wykonywania tej pracy. Ocena ryzyka zawodowego pozwala zdefiniować zagrożenia związane z […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment
21 lipca 2019

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe

Podstawą bezpieczeństwa i higieny pracy w każdej organizacji jest eliminowanie zagrożeń, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe stosowanie innych środków, np. technicznych czy rozwiązań organizacyjnych, które zminimalizują oddziaływanie zagrożenia na pracowników. Dlatego każda organizacja powinna dążyć do zdobycia wiedzy o zagrożeniach, które mogą wystąpić w zakładzie pracy. W tym celu pomocne jest wdrożenie procedury […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
12 lipca 2019

Szkolenia Okresowe

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dziale X Kodeksu Pracy. Do obowiązków tych zalicza się także przeszkolenie pracowników z zakresu BHP. Kwestie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca […]

Aktualności, BHP w praktyce, Prawo Pracy 0 Comment