Weekendowy Kurs – Operatora Podestów Ruchomych

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do wszystkich, którzy ukończyli 18 lat, nie posiadają lekarskich przeciwwskazań do wykonywania pracy jako operator podestów ruchomych przejezdnych i chcą zdobyć uprawnienia kierowcy – operatora podestów ruchomych przejezdnych, wymagane na terenie Polski przepisami prawa.

CEL SZKOLENIA

Nabycie umiejętności tj. wiedzy teoretycznej oraz praktyki w zakresie operowania podestami przejezdnymi (podnośniki koszowe zabudowane na samochodzie, tzw.zwyżki nożycowe oraz podnośniki koszowe i przewoźne). Całość szkolenia zakończona będzie egzaminem teoretycznym i praktycznym, sprawdzającym poziom umiejętności kursanta i po uzyskaniu wyniku pozytywnego, wydaniem zaświadczenia uprawniającego do wykonywania na terenie Polski pracy, jako operator podestów ruchomych.

ZAKRES TEMATYCZNY
Podczas szkolenia poruszymy kwestie takie jak:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy operatora podestu ruchomego,
 • Konstrukcja i budowa urządzeń, w tym aparatów bezpieczeństwa podestów,
 • Zasady poprawnej pracy sprzętem,
 • Praktyczne zastosowanie sprzętu

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA

Szkolenie ma formę otwartą i odbywa się w małych grupach (10-15 osób).
Podczas szkolenia uczestnicy mają okazję nabyć umiejętności pracy i techniki operowania sprzętem oraz nauczą się stosować w praktyce nabytą wiedzę teoretyczną.

PROGRAM SZKOLENIA

Program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego, zawiera:

 • Wiadomości o Dozorze Technicznym,
 • Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego,
 • Budowa maszyn,
 • Eksploatacja,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Zajęcia praktyczne.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Cena kursu wynosi 750 zł  (zawiera podatek Vat) , cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwę kawową.

CZAS I MIEJSCE

Kurs operatora podestów ruchomych,  odbywa się w systemie weekendowym (soboty i niedziele),  podzielony na dwa bloki teoretyczny  i praktyczny – łącznie 32 h /dydaktycznych.

 • Zajęcia teoretyczne – Sala konferencyjna mieszcząca się na III piętrze budynku przy ul. Kopernika 34 w Świdnicy,
 • Zajęcia praktyczne – Na terenie Świdnicy

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Wiedzę i praktykę zgodną z tematyką kursu, popartą praktycznymi przykładami i rozwiązaniami.
 • Imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu przygotowującego do egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

PYTANIA I ZAPISY

 • tel.: +48 577-787-663
 • tel.: +48 731-414-087

lub za pomocą kontaktu na adres mailowy: