Szkolenie z Dyrektywy Maszynowej

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie adresowane jest do wszystkich, którzy odpowiadają za organizację i dopuszczenie do użytkowania maszyn i urządzeń, czyli do pracodawców, projektantów maszyn i stanowisk pracy, pracowników służb bhp, kierowników produkcji, głównych mechaników, głównych energetyków, mistrzów służb utrzymania ruchu, konstruktorów itp.

CEL SZKOLENIA
Zapoznanie uczestników z dyrektywami 2006/42/WE i 2009/104/WE.  Przybliżenie tematów z zapewniania bezpieczeństwa oraz komfortu pracy pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki stosując maszyny oraz urządzenia techniczne i muszą być chronieni przed zagrożeniami przez nie stwarzanymi.

ZAKRES TEMATYCZNY
Poruszymy kwestie takie jak:

 • ochrona pracowników przed zagrożeniami stwarzanymi przez maszyny i urządzenia techniczne,
 • dostosowanie się do wymienionych przepisów w zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie powinny spełniać maszyny i urządzenia techniczne,
 • uniknięcie konieczności poniesienia kosztów związanych z poprawą warunków pracy w odniesieniu do adaptacji lub modernizacji maszyn, czy innych urządzeń technicznych, a w bardziej drastycznych przypadkach nawet nabycia nowego sprzętu.

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW
Szkolenie poprowadzi doświadczony Inspektor pracy, w małych grupach (8 -10 osób). Szkolenie jest zorganizowane w dwóch blokach – blok teoretyczny oraz praktyczny (warsztaty). Podczas spotkania uczestnicy będą mogli przeanalizować ryzyko dla przykładowego wyrobu/ urządzenia. Poznać na podstawie analizy przykładu kryteria i podejmowanie decyzji dotyczącej analizy ryzyka oraz metody jego oceny związanego z ustalonymi niezgodnościami. Uczą się zasad podejmowania działań i środków technicznych do likwidacji niezgodności. Ćwiczą, dyskutują i analizują wyniki w ramach danych wyjściowych procedur oceny niezgodności.

PROGRAM SZKOLENIA 

 1. Omówienie dyrektywy maszynowej 2006/42/WE:
  1.     obowiązki i odpowiedzialność wynikające z dyrektywy maszynowej,
  2.     podstawowe definicje,
  3.     procedury oceny zgodności, udział jednostki notyfikowanej,
  4.     normy zharmonizowane,
  5.     wymagania dotyczące dokumentacji technicznej.
  6.     najczęściej spotykane niezgodności.
 2. Omówienie dyrektywy 2009/104/WE (89/655/EWG) w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny użytkowania w pracy sprzętu roboczego przez pracowników:
  •     zakres stosowania,
  •     podstawowe definicje,
  •     wymagania dotyczące dokumentacji technicznej,
  •     najczęściej spotykane niezgodności.
 3. Warsztaty.

CENA

Cena szkolenia 495,00 zł zawiera VAT i obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, kawę oraz lunch.

MIEJSCE
Sala konferencyjna mieszcząca się na III piętrze budynku przy ul. Kopernika 34 w Świdnicy.
W czasie trwania szkolenia przewidujemy dwie przerwy kawowe oraz lunch.

ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA SZKOLENIA
Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu z zakresu Dyrektywy Maszynowej

PYTANIA I ZAPISY
Jeżeli jesteś zainteresowany profesjonalnym szkoleniem z Dyrektywy  Maszynowej dla siebie lub pracowników Twojego zakładu pracy, zadzwoń lub napisz do nas, a my skontaktujemy się z Tobą:

 • tel.: 577-787-663 
 • tel.: 731-414-087

lub za pomocą kontaktu na adres mailowy:

biuro@centrumszkolen.net.pl