ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do wszystkich, którzy ukończyli 18 lat, nie posiadają lekarskich przeciwwskazań do wykonywania pracy jako kierowca wózka jezdniowego i chcą zdobyć uprawnienia kierowcy – operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z wymianą butli gazowych, wymagane na terenie Polski przepisami prawa.

CEL SZKOLENIA

Nabycie umiejętności tj. wiedzy teoretycznej oraz praktyki w zakresie kierowania i operowania wózkiem jezdniowym, podnośnikowym z mechanicznym napędem podnoszenia oraz umiejętności postępowania z gazem technicznym propan-butan w zakresie wymiany butli zasilających wózki jezdniowe. Całość szkolenia zakończona będzie egzaminem teoretycznym i praktycznym, sprawdzającym poziom umiejętności kursanta i po uzyskaniu wyniku pozytywnego, wydaniem zaświadczenia uprawniającego do wykonywania na terenie Polski pracy, jako kierowca – operator wózka jezdniowego.

ZAKRES TEMATYCZNY

Podczas szkolenia poruszymy kwestie takie jak:

    • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
    • Konstrukcja i budowa urządzeń transportu bliskiego na przykładzie wózka jezdniowego,
    • Zasady poprawnej pracy sprzętem,
    • Praktyczne zastosowanie sprzetu

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA

Szkolenie ma formę otwartą i odbywa się w małych grupach (10-15osób) . Podczas szkolenia uczestnicy maja okazję nabyć umiejętności pracy i techniki kierowania sprzętem oraz nauczą się stosować w praktyce nabytą wiedzę teoretyczną.

PROGRAM SZKOLENIA

Program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego, zawiera:

       • Typy stosowanych wózków,
       • Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych,
       • Czynności operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie i po zakończeniu pracy,
       • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
       • Bezpieczeństwa i higieny pracy,
       • Wiadomości o dozorze technicznym,
       • Zajęcia praktyczne,
       • Wymiana butli gazowych.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Cena kursu wynosi 650 zł  (zawiera podatek Vat) , cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

CZAS I MIEJSCE

Kurs operatora wózka jezdniowego, składa się z 80 godzin lekcyjnych, odbywa się w systemie weekendowym.

 • Zajęcia teoretyczne – Sala konferencyjna mieszcząca się na III piętrze budynku przy ul. Kopernika 34 w Świdnicy,
 • Zajęcia praktyczne – Na terenie Świdnicy

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Wiedzę i praktykę zgodną z tematyką kursu, popartą praktycznymi przykładami i rozwiązaniami.
 • Imienne zaświadczenie potwierdzające wypełnienie wymagań stawianych przez przepisy dla kierowcy operatora wózka jezdniowego, podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia, odpowiadającego kat. IIWJO(UDT)

PYTANIA I ZAPISY

 • tel.: (74) 637-91-15
 • Mobile: +48 733 366 695

lub za pomocą formularza na adres mailowy: