WDROŻENIE RODO

WDROŻENIE RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli tzw. RODO zdecydowanie zmienia podejście do ochrony danych.  Wymusza ono wypracowanie własnego systemu ochrony danych osobowych,  który będzie dostosowany do obszaru funkcjonowania i profilu działalności. W związku z tym proponujemy:
 1. Zdefiniowanie procesów przetwarzania i dostosowanie ich do wymogów RODO
 2. Przygotowanie odpowiedniej i adekwatnej do obszaru i profilu działania dokumentacji opisującej bezpieczne przetwarzanie danych
 3. Dostosowanie systemów IT do wymagań RODO
Proponujemy poniższe działania
 1. Spotkanie organizacyjne
 2. Inwentaryzacja zasobów
 3. Przeprowadzenie analizy ryzyka w procesach przetwarzania w organizacji
 4. Dostosowanie posiadanej dokumentacji do RODO bądź opracowanie nowej
 5. Opracowanie umów powierzenia
 6. Pomoc w wyznaczeniu oraz przygotowanie inspektora ochrony danych do realizacji jego zadań
 7. Opracowanie rejestrów czynności
 8. Przygotowanie dodatkowej dokumentacji na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka
 9. Spotkanie końcowe wraz z omówienie zrealizowanego zadania
PRZEJĘCIE FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Powierzając nam realizację zadań inspektora ochrony danych zapewniamy:
 • Opracowanie planu działania w zakresie nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych (sprawdzenia/audyty) bieżąca obsługa incydentów i podejmowanie stosownych działań które będą kończyły się stosownym raportem
 • Aktualizacja i nadzór nad dokumentacją z zakresu ochrony danych osobowych
 • Opracowanie planu szkoleń dla pracowników różnego szczebla zatrudnionych w organizacji
 • wsparcie w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania (przygotowanie i cykliczna weryfikacja),
 • wparcie przy opracowaniu klauzul informacyjnych, regulaminów oraz innych dokumentów w zakresie realizacji przepisów o ochronie danych osobowych,
 • kompleksową obsługę incydentów dotyczących ochrony danych osobowych
 • wsparcie w zakresie bezpieczeństwa IT
 • współpraca w zakresie przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych(jeśli będzie wymagana)
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz osób których dane są przetwarzane w organizacji
 • współpraca w zakresie realizacji praw podmiotu danych
 • bieżące wsparcie dla pracowników organizacji w zakresie przetwarzania danych osobowych.
WSPARCIE DLA ADMINISTRATORA DANYCH (ADO) Proponujemy państwu unikalna usługę która polega na  wsparcia w zakresie całego obszaru ochrony danych. Wsparcie stanowi merytoryczną pomoc dla osób odpowiedzialnych za bezpieczne przetwarzanie danych osobowych Kierujemy naszą ofertę do Administratorów danych, inspektorów ochrony danych osobowych, konsultantów/pełnomocników odpowiedzialnych za poprawność działania systemu ochrony danych Wsparcie obejmuje Wyznaczenie do obsługi zamawiającego odpowiedniego zespołu specjalistów
 • informowanie o zmianach w środowisku prawnym w odniesieniu do ochrony danych osobowych
 • zapewnienie odpowiedniej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych pracowników i współpracowników w organizacji
 • wsparcie w definiowaniu procesów przetwarzania danych osobowych oraz ich dostosowania do wymogów RODO
 • wsparcie w przypadku wystąpienia incydentu
 • opiniowanie opracowanych polityk, regulaminów i procedur przetwarzania danych osobowych, informowanie o konieczności ich aktualizacji
 • udzielanie wskazówek w zakresie przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych jeśli takowa będzie wymagana (DPIA)
 • opiniowanie umów powierzenia, klauzul informacyjnych oraz regulaminów i innych dokumentów,
 • merytoryczne i praktyczne wsparcie pracowników w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • opiniowanie w zakresie realizacji praw podmiotów danych