Weekendowy Kurs – Operatora Wózka Jezdniowego

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do wszystkich, którzy ukończyli 18 lat, nie posiadają lekarskich przeciwwskazań do wykonywania pracy jako kierowca wózka jezdniowego i chcą zdobyć uprawnienia kierowcy – operatora wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z wymianą butli gazowych, wymagane na terenie Polski przepisami prawa.

CEL SZKOLENIA

Zamierzeniem kursu na wózki widłowe jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu przed komisją dozoru technicznego celem uzyskania kwalifikacji operatora wózków widłowych II WJO zgodnie z programem UDT. Nabycie umiejętności tj. wiedzy teoretycznej oraz praktyki w zakresie kierowania i operowania wózkiem jezdniowym, podnośnikowym z mechanicznym napędem podnoszenia oraz umiejętności postępowania z gazem technicznym propan-butan w zakresie wymiany butli zasilających wózki jezdniowe.

ZAKRES TEMATYCZNY

Podczas szkolenia poruszymy kwestie takie jak:

    • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
    • Konstrukcja i budowa urządzeń transportu bliskiego na przykładzie wózka jezdniowego,
    • Zasady poprawnej pracy sprzętem,
    • Praktyczne zastosowanie sprzetu

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA

Szkolenie ma formę otwartą i odbywa się w małych grupach (6-10 osób) . Podczas szkolenia uczestnicy maja okazję nabyć umiejętności pracy i techniki kierowania sprzętem oraz nauczą się stosować w praktyce nabytą wiedzę teoretyczną.

PROGRAM SZKOLENIA

Program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego, zawiera:

       • Typy stosowanych wózków,
       • Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych,
       • Czynności operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie i po zakończeniu pracy,
       • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
       • Bezpieczeństwa i higieny pracy,
       • Wiadomości o dozorze technicznym,
       • Zajęcia praktyczne,
       • Wymiana butli gazowych.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Cena kursu wynosi 650,00 zł netto  (plus 23% Vat) , cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe.

CZAS I MIEJSCE

Kurs operatora wózka jezdniowego, składa się z 80 godzin lekcyjnych, odbywa się w systemie weekendowym.

Zajęcia teoretyczne – Sala konferencyjna mieszcząca się na III piętrze budynku przy ul. Kopernika 34 w Świdnicy,
Zajęcia praktyczne – Na terenie Świdnicy

PYTANIA I ZAPISY

 • tel.: +48 577-787-663
 • tel.: +48 731-414-087

lub za pomocą kontaktu na adres mailowy:

e -mail: biuro@centrumszkolen.net.pl