Oferta szkoleń

Działalność edukacyjną w zakresie szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym pierwszej pomocy) prowadzimy od 2000 r. Posiadamy  wypracowany plan szkoleń i niezbędne pomoce dydaktyczne (prezentacja multimedialna, filmy edukacyjne, fantom, środki do udzielania pierwszej pomocy, materiały szkoleniowe).

Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Czas, miejsce oraz formę szkolenia ustalamy indywidualnie w pełni dostosowując się do oczekiwań naszych zleceniodawców.

W ramach swojej działalności organizujemy i przeprowadzamy następujące rodzaje szkoleń:

Szkolenia z zakresu BHP:

 • wstępne,
 • okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • okresowe dla osób kierujących pracownikami
 • okresowe dla pracodawców
 • okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
 • okresowe dla pracowników  inżynieryjnych

 • szkolenia z zakresu narażenia na czynniki szkodliwe (biologiczne, chemiczne, rakotwórcze, hałas, wibracje),
 • szkolenia z ochrony ppoż.,
 • szkolenie do prac na wysokości,
 • szkolenie z dyrektywy maszynowej,
 • szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych,

Kursy podnoszące kwalifikacje

inne szkolenia tematyczne zgodnie z profilem zleceniodawcy.


E-LEARNING

w szerokiej ofercie szkoleń posiadamy także możliwość przeprowadzania szkoleń metodą on-line.  Zapraszamy do zapoznania się!