PRACA NA BUDOWIE POD LINIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI

Na budowie musimy pamiętać o zagrożeniu jakimi są linie elektroenergetyczne. Wymogi względem usytuowania stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas …

PRACA NA BUDOWIE POD LINIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI Czytaj »

Okresowa kontrola stacjonarnych urządzeń elektrycznych na budowie

Na budowie bardzo ważne jest, aby przestrzegać nie tylko przepisów bhp dotyczących środków ochrony indywidualnej pracowników, ale również aby pamiętać o przeglądach pod względem bezpieczeństwa m.in. stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych. Wymogi względem terminów w jakich należy dokonywać okresowych kontroli stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie …

Okresowa kontrola stacjonarnych urządzeń elektrycznych na budowie Czytaj »

Badanie alkomatem i pomiar temperatury przez pracodawcę. Ważny wyrok sądu w Olsztynie

Badanie alkomatem i pomiar temperatury przez pracodawcę. Ważny wyrok sądu w Olsztynie   Źródło: Dziennik Gazeta Prawna   Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 29 stycznia 2021 r. w sprawie o sygn. akt IV Pa 79/20 pozwolił ponownie spojrzeć na kwestię obowiązków pracodawcy w sferze zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i związanych z tym uprawnień, w …

Badanie alkomatem i pomiar temperatury przez pracodawcę. Ważny wyrok sądu w Olsztynie Czytaj »

DWA DNI PŁATNEGO ZWOLNIENIA OD PRACY NA ODDANIE KRWI I OSOCZA W OKRESIE PANDEMII

2 dnia wolne od pracy to nowe uprawnienie pracownicze. Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 21 stycznia 2021r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Od 26  stycznia 2021 r. honorowym dawcom krwi, którzy oddadzą krew lub jej osocze po chorobie COVID-19 przysługuje, zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od …

DWA DNI PŁATNEGO ZWOLNIENIA OD PRACY NA ODDANIE KRWI I OSOCZA W OKRESIE PANDEMII Czytaj »

OZNACZENIA SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH W ZAKŁADZIE PRACY

Każda substancja i preparat chemiczny musi mieć prawidłowe oznaczenie. Przepisy mówią wyraźnie iż: niedopuszczalne jest stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin nieoznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację; materiały niebezpieczne należy przechowywać w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych; opakowania powinny być wytrzymałe i zabezpieczone przed uszkodzeniem z zewnątrz, odpowiednio do …

OZNACZENIA SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH W ZAKŁADZIE PRACY Czytaj »

OZNACZENIA SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH W ZAKŁADZIE PRACY

Każda substancja i preparat chemiczny musi mieć prawidłowe oznaczenie. Przepisy mówią wyraźnie iż: • niedopuszczalne jest stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin nieoznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację; • materiały niebezpieczne należy przechowywać w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych; • opakowania powinny być wytrzymałe i zabezpieczone przed uszkodzeniem z …

OZNACZENIA SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH W ZAKŁADZIE PRACY Czytaj »

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA ZA NARUSZANIE ZASAD BHP

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA ZA NARUSZANIE ZASAD BHP Pracodawca posiada szeroką odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie pracy oraz jest zobowiązany do maksymalnego zabezpieczenia zdrowia i życia pracowników wykonujących pracę. Tolerowanie przez pracodawcę nieprzestrzegania przez pracowników przepisów, zasad BHP i ppoż. może w konsekwencji doprowadzić do wypadku w zakładzie, za który odpowiedzialność będzie ponosił pracodawca lub inna …

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA ZA NARUSZANIE ZASAD BHP Czytaj »

Jakie warunki BHP przy pracy z wełną mineralną powinny być spełnione aby móc bezpiecznie z nią pracować?

W Polsce aktualnie obowiązujące przepisy nie określają szczegółowo wymagań przy montażu różnego typu izolacji w tym również wełny mineralnej. Z ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte jest jedynie ogólny obowiązek stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej: „Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.” Podobnie jak w innych krajach można przyjąć, …

Jakie warunki BHP przy pracy z wełną mineralną powinny być spełnione aby móc bezpiecznie z nią pracować? Czytaj »