Szkolenie BHP do prac na wysokości

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie adresowane jest do wszystkich, którzy wykonują prace na wysokości. Prace na wysokości występują, gdy pracownik znajduje się podczas pracy na wysokości powyżej 1 m nad podłożem.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest nauczenie uczestników użytkowania ŚOI oraz stosowania odpowiednich technik chroniących przed upadkiem z wysokości. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników na stanowiskach pracy, gdzie występuje ryzyko upadku z wysokości.

ZAKRES TEMATYCZNY
Podczas szkolenia poruszymy kwestie takie jak:

 • Podstawowe reguły pracy na wysokości,
 • Pasywne i aktywne sposoby zabezpieczania prac na wysokości i różnicę między nimi,
 • Elementy systemu powstrzymującego upadek i sposoby poprawnego ich użycia,
 • Jak obliczyć minimalną wysokość potrzebną do zastosowania systemu powstrzymującego spadanie,
 • Ogólne reguły przy pracy na platformach.

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA
Szkolenie organizowane jest w małych grupach(8-10 osób), zorganizowane w formie instruktarzu stanowiskowego przeprowadzanego zgodnie z wymogami obowiązującego prawa pracy. Podczas szkolenia uczestnicy mają okazję przeanalizować ryzyko wynikające z wykonywania prac na wysokości.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Identyfikacja i ocena ryzyka upadku z wysokości,
 • Wybór i użycie sprzętu ochrony przed upadkiem,
 • Sprzęt, jego użycie i zgodność,
 • Kontrola sprzętu jego utrzymanie i magazynowanie
 • Platformy, podnośniki i drabiny,
 • Procedury ratownicze,
 • EN PN 363:2008 Systemy Ochrony Przed Upadkiem

CENA
Cena szkolenia 120 zł  brutto (szkolenie zwolnione z podatku VAT ) i obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwę kawową.

MIEJSCE
Sala konferencyjna mieszcząca się na III piętrze budynku przy ul. Kopernika 34 w Świdnicy

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA
Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu BHP do pracy na wysokości .

PYTANIA I ZAPISY
Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w szkoleniu, chcesz zorganizować szkolenie dla pracowników Twojego zakładu pracy, zgłoś się przez poniższą stronę, zadzwoń teraz
lub napisz do nas, a my skontaktujemy się z Tobą:

– tel.: (74) 660 64 34
– Mobile: 793-370-364
– e -mail: biuro@mefisto.net.pl
www.mefisto.net.pl